Ispravka oglasa o izlaganju na javni uvid NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA JASENOVIK NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ

Ispravka oglasa o izlaganju na javni uvid NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA JASENOVIK NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ
JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU
JAVNI POZIV BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE GRADA NIŠA UZ UČEŠĆE GRADA NIŠA U SUBVENCIONISANJU KAMATE NA KREDITE

JAVNI POZIV BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE GRADA NIŠA UZ UČEŠĆE GRADA NIŠA U SUBVENCIONISANJU KAMATE NA KREDITE
Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA
Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2021.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2021.

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE-LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH-2021.

NESUBVENCIONISANE DELATNOSTI
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021.

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021.
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI STRUČNE PRAKSE
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2021

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2021.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

REŠENJE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

PITANJA I ODGOVORI

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

Rešenje o formiranju konačne rang liste izabranih privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji Grada Niša