Javni poziv za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata Grada Niša u 2022. godini

Javni poziv za stipendiranje  talentovanih učenika i studenata u 2022.godini 
Rani javni uvid za izradu PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA RAUTOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

Rani javni uvid za izradu  PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA RAUTOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

 

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na izloženi materijal, u periodu od 28.12.2021.god do 11.01.2022.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.
PLAN DETALJNE REGULACIJE  „SOMBORSKA CENTAR“ u NIŠU, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ od 22.12.2021. do 05.01.2022. godine

Rani javni uvid za izradu  PLANA DETALJNE REGULACIJE „SOMBORSKA CENTAR“ u NIŠU, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 05.01.2022.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx

 
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA DONJE VLASE, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA od 20.12.2021. do 18.01.2022. godine.

Javni uvid za izradu  PLANA DETALJNE REGULACIJE  NASELJA DONJE VLASE, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Tokom trajanja javnog uvida, a zaključno sa 18.01.2022.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx

 
PERSONALNA ASISTENCIJA I LIČNI PRATILAC DETETA

zahtev lični pratilac deteta(.doc)

zahtev personalna asistencija(.doc)

javni poziv lični pratilac deteta(.doc)

javni poziv personalna asistencija(.doc)

Kriterijumi – Komisija(.doc)
Obaveštenje o izboru po javnom pozivu

Obaveštenje o izboru po javnom pozivu za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara(.docx)
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA OSTROVICA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

Obaveštavamo vas da je materijal izložen na rani javni uvid i to za planski dokument pod sledećim nazivom:
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA OSTROVICA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA
dostupan za preuzimanje na sledećem linku
Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 17.12.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica, koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na plansko rešenje.
Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije
Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 19.11.2021.god do 03.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.

Obaveštavamo vas da je materijal za oglašavanje na ponovljeni javni uvid u Nacrt, u digitalnom obliku dostupan na linku.

 
Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

 

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 26.11.2021.god do 10.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.