JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI STRUČNE PRAKSE
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2021

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2021.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2021. PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2021.

PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

REŠENJE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

PITANJA I ODGOVORI

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

Rešenje o formiranju konačne rang liste izabranih privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji Grada Niša
Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti o vođenju i preuzimanju radnji u upravnim stvarima

Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti o vođenju i preuzimanju radnji u upravnim stvarima
Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IMOVINU I ODRŽIVI RAZVOJ

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IMOVINU I ODRŽIVI RAZVOJ

Obaveštenje o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj  objavljeno je u Dnevnim novinama „Srpski telegraf“ dana 10.07.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IMOVINU I ODRŽIVI RAZVOJ

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA IMOVINU I ODRŽIVI RAZVOJ

Obaveštenje o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj  objavljeno je u Dnevnim novinama „Srpski telegraf“ dana 10.07.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Obaveštenje o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti objavljeno je u Dnevnim novinama „Srpski telegraf“ dana 10.07.2021. godine.

 
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Obaveštenje o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti objavljeno je u Dnevnim novinama „Srpski telegraf“ dana 10.07.2021. godine.