Konstitutivna sednica Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom

U Gradskoj kući održana je konstituvna sednica Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom u Srbiji su svakodnevno diskriminisane i nemaju mogućnost da ostvare sva svoja prava koja im po zakonu pripadaju. Državne i obrazovne institucije, gradski prevoz, ustanove kulture, kao i najveći deo ostalih objekata su u velikoj meri nepristupačni osobama sa fizičkim invalditetom, što bitno smanjuje proces inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je prisutnima da je „zajednički zadatak  da sprovodimo  aktivnosti u saradnji sa Gradskim većem u cilju poboljšanja i unapređenja  položaja osoba sa invaliditetom u gradu na svim nivoima.Takođe Gradske opštine biće aktivno uključene u sve aktivnosti koje mogu da pomognu na praktičan način realizaciji  ciljeva osoba sa invaliditetom kroz usvajanje tehničkih standarda i plansko uklanjanje arhitektonskih barijera.Saradnja sa drugim gradovima  iz razmena iskustva iz oblasti socijalne zaštite takođe je jedan od načina da se podigne nivo zaštite osoba sa invaliditetom“ rekao je gradonačelnik.
Cilj ovog tela je da pre svega iniciranje i rešavanje problema osoba sa invaliditetom na svim nivoima i zato je formiranje  i rad ovog saveta od posebne važnosti, jer se radi o ključnom inicijativnom telu koje treba da poveže institucije gradonačelnika, Skupštine Grada, Gradskog veća i nadležnih uprava.Grad Niš je počeo projekat “Prikupljanje i distribucija viškova hrane”

Grad Niš je počeo da sprovodi projekat Ministarstva za rad podela viškova hrane, tim povodom resorni Ministar je obišao punkt Crvenog krsta u Nišu. U okviru projekta “Prikupljanje i distribucija viškova hrane” počela podela obroka socijalno ugroženim građanima koji nisu obuhvaćeni programom pomoći Narodnih kuhinja.
“Samo zahvaljujući dobroj organizaciji, požrtvovanju, dobrim ljudima, volonterskom radu, podelili smo 16.000 obroka”, rekao je ministar rada.
Prema njegovim rečima, od danas će se to raditi i u Nišu, odnosno javne ustanove koje proizvode hranu, zajedno sa Crvenim krstom i lokalnom samoupravom organizocvaće distruibuciju besplatnih obroka.
“Ovo ne košta nikoga ništa. Hrana je napravljena, neiskorišćena i bila bi bačena. Ona je kvalitetna i proverena od strane Instituta za javno zdravlje”, rekao je Vulin.
Navodeći da bi ta hrana da nije ovakvih akcija bila bačena, on je rekao da nije srećan zboz toga, kao da nisu srećni ni gradonačelnik Niša, Crveni krst, niti Centar za socijalni rad zato što postoje ljudi kojima je potreban besplatan obrok.
On je rekao da u Nišu za sada ima 44 korisnika i da će se potruditi, ali da je siguran da će se i druge institucije priključiti ovoj aktivnosti.
Gradonačelnik Zoran Perišić rekao je da je Grad upravo završio javnu nabavku za Narodnu kuhinji. “Po drugi put, drugu sezonu, a ona traje godinu dana, imamo uslugu Narodne kuhinje bez prekida, a ne kao što je nekada bilo dva, tri meseca u godini”, rekao je on dodajući da su omogućili dostavljanje hrane korisnicima kući. Mi ćemo sada kroz ovaj projekat da određenom broju ljudi obezbedimo kuvani obrok u toku dana”, rekao je Gradonačelnik dodajući da se radi o protokolu koji su potpisali ministarstva rada i prosvete da se viškovi hrane koji se proizvedu u toku dana u studentskom centru, gerontološkom centru na ovaj način distribuiraju.”
On je rekao da će korisnici moći da dobiju hranu svakog radnog dana u dva termina u 12 sati i 15.30 sati.
Otvoreni oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

Na pravnom fakultetu u Nišu otvoreni su tradicionalni Oktobarski susreti u socijlanoj zaštiti. Gradonačelnik Niša prof dr Zoran Perišić otvorio je ovaj skup koji posvećen zaštiti dece.
“Jedno od osnovnih prava deteta je pravo na život i razvoj. Svi oblici zloupotreba, nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja dece, kojima se ugrožavaju ili narušavaju fizički i lični integritet deteta i osujećuje optimalni razvoj, predstavljaju povrede tog osnovnog prava.
Zaštita prava podrazumeva, pre svega, raznovrsne društvene aktivnosti usmerene na sprečavanje i iskorenjivanje ovih pojava, kao i organizovanje i neposredno sprovođenje zaštitnih intervencija u konkretnim slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece.
Zlostavljanje dece je pojava na koju utiču složeni spletovi uslovljavajućih faktora. Zato je potrebna višestruka i diferencirana društvena reakcija. U tom smislu, zaštita od zlostavljanja bi uključila aktivnosti više institucionalnih sistema: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa. Pored toga, ovaj problem danas sve više privlači pažnju nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja i udruženja građana.
Organi lokalne samouprave moraju aktivno biti uključeni u ovu problematiku I Grad Niš čini sve sa svoje strane da kroz medjusektorsko delovanje ,ali  I učešćem u projektima koji se odnose na zaštitu dece I uspostavljanjem ustanove Sigurne kuće pruži svoj doprinos  u zaštiti najmlađe populacije”,rekao je gradonačelnik Niša.