БЕЗ ПУТАРИНЕ ЗА ГРАЂАНЕ НИША НА ОБИЛАЗНИЦИ ОКО ГРАДА

 

 

”Нишлије неће плаћати путарину за коришћење аутопута око града ! Са Путевима Србије постигли смо договор и сви грађани Ниша који то желе, потпуно бесплатно добиће специјалне Градске картице за вожњу прстеном око Ниша без накнаде. Једини услов је да имају пребивалиште на територији Града Ниша” – рекао је, на конференцији за новинаре у Градској кући, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, појаснивши да су разговори са Путевима Србије о томе вођени претходних неколико месеци, како би се заштитили интереси грађана Ниша, којима је коришћење прстена око града од велике важности.

”Сви који то желе, а имају пребивалиште на територији Града Ниша, моћи ће потпуно бесплатно да аплицирају за добијање Градске карте која ће им омогућити неограничени број излазака или улазака на аутопут на једној од четири наплатне рампе које ће у наредних неколико недеља почети да функционишу на Малчанској и Матејевачкој петљи, као и на излазима на аутопут код Комрена (Ниш Север) и КП Дома (Ниш Југ), без накнаде”, рекао је градоначелник.

Све што је потребно за аплицирање јесте да грађани Путевима Србије доставе фотокопију личне карте, једну фотографију и фотокопију саобраћајне дозволе, и на кућну адресу ће им у најкраћем могућем року стићи специјална Градска карта за коришћење аутопута без накнаде, рекао је градоначелник Булатовић.

Да подсетимо, завршетком изградње јужног и источног крака Коридора 10 ка македонској, односно бугарској граници, створени су услови за склањање чеоних наплатних рампи код мотела Наис и Дољевца.

Наплатна рампа код Наиса, како је рекао Градоначелник, има 11 пропусних капија, а на четири излаза, односно улаза, око Ниша биће их укупно 16, па се очекује да и њихова пропусна моћ буде већа, што ће резултирати бржим одвијањем саобраћаја и смањењем гужви, посебно у летњим месецима, када је и интензитет саобраћаја на аутопуту највећи.

Протокол са ЈП Путеви Србије о овом питању је већ потписан, а процедура налаже да на наредној седници сагласност на овај документ дају и одборници Скупштине Града Ниша.

 
ИЗАБРАНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2019“

НИС ће ове године подржати 20 здравствених установа широм Србије и уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у институције у којима се лече најмлађи.

Установе које ће ова компанија подржати у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Панчеву, Пожаревцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Бечеју, Србобрану, Житишту, Кањижи и Пландишту изабране су на конкурсу, а о избору пројеката одлучивала је комисија састављена од представника Министарства здравља Србије, локалних заједница и НИС-а.

На овај начин НИС ће помоћи реконструкцију и адаптацију дечјих диспанзера, набавку савремене медицинске опреме и апарата, као и санитетских возила за низ здравствених установа у партнерским општинама и градовима.

Резултати конкурса и пројекти који ће бити реализовани, објављени су на веб страници zajednicizajedno.nis.eu.

Пројекти из Ниша који су подржани овим конкурсом дати су у табели:

Улагање у побољшање услова за рад здравствених институција је део стратешког опредељења НИС-а, а ова компанија је до сада у подршку установама у којима се лече најмлађи кроз различите програме инвестирала готово 100 милиона динара.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Због припрема за централну манифестацију обележавање Дана сећања са приказом опремљености и борбене спремности јединица Војске Србије и Министарства унутрашњих послова, доћи ће до измене режима саобраћаја на Булевару Николе Тесле у Нишу.

Наиме, због грађевинских радова на припреми локације за реализацију наведених активности, који ће трајати од суботе 16. марта до недеље 24. марта, саобраћај на Булевару Николе Тесле, на деоници од раскрснице са улицом Александра Медведева до укрштања са Булеваром Хероја са Кошара, одвијаће се само у једној коловозној траци.

Током наредне недеље, у време одржавања вежби и припрема припадника Војске и МУП-а Србије повремено ће долазити и до потпуне обуставе саобраћаја на поменутим саобраћајницама, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.
Одлука о прекиду наставе

На основу члана 6. и 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др. закон) и Препоруке Владе Републике Србије донете на седници одржаној 14.02.2019. године, Градоначелник Града Ниша 15.02.2019. године донео је

О Д Л У К У

I Прекида се образовно-васпитни рад на територији Града Ниша од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, имајући у виду да је у протеклим данима забележен пораст оболелих од грипа

II О реализацији ове одлуке стараће се: Нишавски округ – Школска управа Ниш, директори основних и средњих школа на територији Града Ниша и Градска управа Града Ниша – Секретаријат за образовање.

III Ову одлуку објавити на званичном сајту Града Ниша и у „Службеном листу Града Ниша“.

O б р а з л о ж е њ е

Чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017 и 27(2018 – др. закон) прописано је да ће образовно-васпитни рад бити прекинут у случају више силе и другим случајевима у којима су угрожени безбедност и здравље деце, ученика и запослених.

Влада Републике Србије је на седници 14.02.2019. године донела препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у основним и средњим школама продужи и следеће недеље, односно да се настава у основним и средњим школама не одржава од 18. до 22. фебруара 2019. године и да први радни дан за основне и средње школе буде 25. фебруар 2019. године. Влада је ову препоруку донела због смањења ризика и изложености ученика вирусу грипа.
Када престану разлози за прекид образовно-васпитног рада, школа ће надокнадити пропуштени рад, на начин који одреди школа, по одобрењу министра.

На основу наведеног, Градоначелник Града Ниша донео је Одлуку као у диспозитиву.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања Град Ниш, преко Школске управе Ниш, обавестиће Министарство просвете, науке и технолошког развоја о донетој одлуци.

У Нишу, 15.02.2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дарко Булатовић
ОБАВЕШТЕЊЕ Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша обавештава да је у 23.02 ч примио информацију од Железница Србије да је поступак премештања и обезбеђивања и друге цистерне са амонијаком на прузи Ниш – Сврљиг успешно окончан, и да су се тиме стекли сви безбедносни услови да се становништво села Јасеновик може вратити у своје домове.

Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша

Дарко Булатовић
ОБАВЕШТЕЊЕ штаба за ванредне ситуације

ОБАВЕШТЕЊЕ : Због трајања технолошког поступка подизања цистерне у безбедан положај, Командант штаба за ванредне ситуације Града Ниша обавештава да се продужава време збрињавања евакуисаног становништва села Јасеновик. О времену повратка, мештани ће бити благовремено обавештени преко средстава јавног информисања.
НАРЕДБА О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници одржаној 26.01.2019. године, доноси

НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због могуће акцидентне ситуације приликом уклањања вагона-цистерни са амонијаком.

2. Евакуација ће се извшити од 10:00 до 11:00 сати, а збрињавање евакуисаних грађана ће се вршити до 17:00 часова;

3. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о мерама и поступцима током евакуације;

4. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају у складу са овом Наредбом;

5. Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб за ванредне ситуације Града Ниша;

6. Са угроженог подручја становништво ће из центра села бити превежено комбијима и аутомобилима до главног пута ка селу Јасеновик одакле ће бити евакуисано аутобусима „Ниш-експрес“-а;

7. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у објектима на територији Града Ниша и то:

 • Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (улица Париске Комуне бб) и
 • ГеГеронтолошкиентар Ниш (улица Радних бригада 15.)

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

КОМАНДАНТ
Дарко Булатовић
УКЛОЊЕНА ПРВА ЦИСТЕРНА СА ОПАСНИМ САДРЖАЈЕМ СА ПРУГЕ КОД ЈАСЕНОВИКА

Прва фаза операције уклањања преврнутих цистерни са амонијаком са пруге Ниш-Зајечар, недалеко од Јасеновика успешно је завршена. Прва од две цистерне је током јучерашњег дана безбедно подигнута на колосек, а јутрос и одвезена на сигурно, и одмах након тога су почеле припреме за подизање друге вагон цистерне.

Највећи део јуче евакуисаних становника села Јасеновик синоћ се, по објављивању обавештења о престанку непосредне опасности, вратио у своје домове. У Геронтолошком центру се и даље налази пет особа из овог села, од којих је троје непокретно, и оцењено је да би њихов транспорт до куће и поновна евакуација представљала непотребан ризик.

Све евакуисане домаће животиње и даље се налазе на сиурном и под сталном су контролом и бригом надлежних ветеринарских служби.

Командант Градског штаба за ванредне ситуације  Дарко Булатовић  у сталној је комуникацији са представницима Инфраструктуре железнице Србије, Сектором за ванредне ситуације МУП-а Србије и свим другим службама укљученим у операцију, и одмах по добијању информације о завршеним припремама и стварању свих законом прописаних услова за наставак операције безбедног уклањања и другог преврнутог вагона цистерне, заказаће седницу Штаба на којој ће бити одлучено о даљим корацима и поступцима.

О свим даљим активностима и процедурама, становништво Јасеновика, као и јавност, биће благовремено обавештени.
НАРЕДБA О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници одржаној 24.01.2019. године, доноси

 

НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

 

     

 1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због могуће акцидентне ситуације приликом уклањања вагона-цистерни са амонијаком која ће се извршавати 25.01.2019. (петак) и 26.01.2019. (субота) у времену од 07:00 часова до 17:00 часова;

 

 1. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о мерама и поступцима током евакуације;

 

 1. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају у складу са овом Наредбом;

 

 1. Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб за ванредне ситуације Града Ниша;

 

 1. Са угроженог подручја становништво ће бити превежено комбијима и аутомобилима до главног пута ка селу Јасеновик одакле ће бити евакуисано аутобусима „Ниш-експрес“-а;

 

 1. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у објектима на територији Града Ниша и то:

 

 • Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (улица Париске Комуне бб) и
 • Геронтолошки центар Ниш (улица Радних бригада 15)

 

 1. Са угроженог подручја животиње ће бити превежене камионима сточарима до депоа који се налазе на безбедној локацији;

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић
Препорука Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша

На трећој ванредној седници, одржаној 24.01.2019. Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећу:

П р е п о р у к у

Препоручује се Команданту Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша да изда наредбу да се 25.01 и 26.01. у периоду обављања радова на санацији железничке незгоде код места Јасеновик изврши евакуација и збрињавање становништва и домаћих животиња!

О б р а з л о ж е њ е

У одговору број 1/2019-180 од 24.01.2019., на Закључак Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша од 23.01.2019., Акциоарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, у лицу в.д. генералног директора, обавестило је Градски штаб за ванредне ситуације да је су „као управљач железничке инфраструктуре, извршили све техничко-технолошке активности из делокруга свога рада са циљем безбедног санирања последица предметног ванредног догађаја.“
„Инфраструктура железнице Србије“ обавештава Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша да ће подизање на колосек исклизлих цистерни обавити уз максималне мере безбедности и опреза.
Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша обавештен је да је Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила заштитну опрему за раднике железнице који непосредно изводе радове на подизању цистрни који у случају истицања амонијака без заштитне опреме могу бити животно угрожени. Истовремено, Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила је присуство свог стручног особља под пуном заштитном опремом, као и потребних техничких средстава, те ће реаговати по унапред припремљеном плану у случају било каквог неповољног развоја догађаја.
Обзиром је да су сви субјекти који учествују у санирању последица изјавили да су извршили све припреме да на најбезбеднији могући начин изврше санацију железничке незгоде, и да је Управа за ванредне ситуације одредила радијус евакуације, Градски штаб доноси напред наведену препоруку.
По завршетку процеса збрињавања становништва и домаћих животиња, Градски штаб за ванредне ситуације обавестиће „Инфраструктуру железнице Србије“ да је извршио своју законску обавезу.
Повратак становништва у своје домове предвиђен је одмах након окончања поступка санације.

Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша
Дарко Булатовић