BEZ PUTARINE ZA GRAĐANE NIŠA NA OBILAZNICI OKO GRADA

 

 

”Nišlije neće plaćati putarinu za korišćenje autoputa oko grada ! Sa Putevima Srbije postigli smo dogovor i svi građani Niša koji to žele, potpuno besplatno dobiće specijalne Gradske kartice za vožnju prstenom oko Niša bez naknade. Jedini uslov je da imaju prebivalište na teritoriji Grada Niša” – rekao je, na konferenciji za novinare u Gradskoj kući, Gradonačelnik Niša Darko Bulatović, pojasnivši da su razgovori sa Putevima Srbije o tome vođeni prethodnih nekoliko meseci, kako bi se zaštitili interesi građana Niša, kojima je korišćenje prstena oko grada od velike važnosti.

”Svi koji to žele, a imaju prebivalište na teritoriji Grada Niša, moći će potpuno besplatno da apliciraju za dobijanje Gradske karte koja će im omogućiti neograničeni broj izlazaka ili ulazaka na autoput na jednoj od četiri naplatne rampe koje će u narednih nekoliko nedelja početi da funkcionišu na Malčanskoj i Matejevačkoj petlji, kao i na izlazima na autoput kod Komrena (Niš Sever) i KP Doma (Niš Jug), bez naknade”, rekao je gradonačelnik.

Sve što je potrebno za apliciranje jeste da građani Putevima Srbije dostave fotokopiju lične karte, jednu fotografiju i fotokopiju saobraćajne dozvole, i na kućnu adresu će im u najkraćem mogućem roku stići specijalna Gradska karta za korišćenje autoputa bez naknade, rekao je gradonačelnik Bulatović.

Da podsetimo, završetkom izgradnje južnog i istočnog kraka Koridora 10 ka makedonskoj, odnosno bugarskoj granici, stvoreni su uslovi za sklanjanje čeonih naplatnih rampi kod motela Nais i Doljevca.

Naplatna rampa kod Naisa, kako je rekao Gradonačelnik, ima 11 propusnih kapija, a na četiri izlaza, odnosno ulaza, oko Niša biće ih ukupno 16, pa se očekuje da i njihova propusna moć bude veća, što će rezultirati bržim odvijanjem saobraćaja i smanjenjem gužvi, posebno u letnjim mesecima, kada je i intenzitet saobraćaja na autoputu najveći.

Protokol sa JP Putevi Srbije o ovom pitanju je već potpisan, a procedura nalaže da na narednoj sednici saglasnost na ovaj dokument daju i odbornici Skupštine Grada Niša.

 
IZABRANI PROJEKTI U OKVIRU PROGRAMA „ZAJEDNICI ZAJEDNO 2019“

NIS će ove godine podržati 20 zdravstvenih ustanova širom Srbije i uložiti gotovo milion evra (116,5 miliona dinara) u institucije u kojima se leče najmlađi.

Ustanove koje će ova kompanija podržati u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Pančevu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kikindi, Novom Bečeju, Srbobranu, Žitištu, Kanjiži i Plandištu izabrane su na konkursu, a o izboru projekata odlučivala je komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravlja Srbije, lokalnih zajednica i NIS-a.

Na ovaj način NIS će pomoći rekonstrukciju i adaptaciju dečjih dispanzera, nabavku savremene medicinske opreme i aparata, kao i sanitetskih vozila za niz zdravstvenih ustanova u partnerskim opštinama i gradovima.

Rezultati konkursa i projekti koji će biti realizovani, objavljeni su na veb stranici zajednicizajedno.nis.eu.

Projekti iz Niša koji su podržani ovim konkursom dati su u tabeli:

Ulaganje u poboljšanje uslova za rad zdravstvenih institucija je deo strateškog opredeljenja NIS-a, a ova kompanija je do sada u podršku ustanovama u kojima se leče najmlađi kroz različite programe investirala gotovo 100 miliona dinara.
OBAVEŠTENJE

Zbog priprema za centralnu manifestaciju obeležavanje Dana sećanja sa prikazom opremljenosti i borbene spremnosti jedinica Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, doći će do izmene režima saobraćaja na Bulevaru Nikole Tesle u Nišu.

Naime, zbog građevinskih radova na pripremi lokacije za realizaciju navedenih aktivnosti, koji će trajati od subote 16. marta do nedelje 24. marta, saobraćaj na Bulevaru Nikole Tesle, na deonici od raskrsnice sa ulicom Aleksandra Medvedeva do ukrštanja sa Bulevarom Heroja sa Košara, odvijaće se samo u jednoj kolovoznoj traci.

Tokom naredne nedelje, u vreme održavanja vežbi i priprema pripadnika Vojske i MUP-a Srbije povremeno će dolaziti i do potpune obustave saobraćaja na pomenutim saobraćajnicama, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Odluka o prekidu nastave

Na osnovu člana 6. i 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“, broj 88/2008 i 143/2016), člana 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/2013, 101/2017 i 27(2018 – dr. zakon) i Preporuke Vlade Republike Srbije donete na sednici održanoj 14.02.2019. godine, Gradonačelnik Grada Niša 15.02.2019. godine doneo je

O D L U K U

I Prekida se obrazovno-vaspitni rad na teritoriji Grada Niša od 18.02.2019. godine do 22.02.2019. godine, imajući u vidu da je u proteklim danima zabeležen porast obolelih od gripa

II O realizaciji ove odluke staraće se: Nišavski okrug – Školska uprava Niš, direktori osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Niša i Gradska uprava Grada Niša – Sekretarijat za obrazovanje.

III Ovu odluku objaviti na zvaničnom sajtu Grada Niša i u „Službenom listu Grada Niša“.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/2013, 101/2017 i 27(2018 – dr. zakon) propisano je da će obrazovno-vaspitni rad biti prekinut u slučaju više sile i drugim slučajevima u kojima su ugroženi bezbednost i zdravlje dece, učenika i zaposlenih.

Vlada Republike Srbije je na sednici 14.02.2019. godine donela preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da se raspust u osnovnim i srednjim školama produži i sledeće nedelje, odnosno da se nastava u osnovnim i srednjim školama ne održava od 18. do 22. februara 2019. godine i da prvi radni dan za osnovne i srednje škole bude 25. februar 2019. godine. Vlada je ovu preporuku donela zbog smanjenja rizika i izloženosti učenika virusu gripa.
Kada prestanu razlozi za prekid obrazovno-vaspitnog rada, škola će nadoknaditi propušteni rad, na način koji odredi škola, po odobrenju ministra.

Na osnovu navedenog, Gradonačelnik Grada Niša doneo je Odluku kao u dispozitivu.

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Grad Niš, preko Školske uprave Niš, obavestiće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o donetoj odluci.

U Nišu, 15.02.2019. godine

GRADONAČELNIK
Darko Bulatović
OBAVEŠTENJE Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša

OBAVEŠTENJE

 

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša obaveštava da je u 23.02 č primio informaciju od Železnica Srbije da je postupak premeštanja i obezbeđivanja i druge cisterne sa amonijakom na pruzi Niš – Svrljig uspešno okončan, i da su se time stekli svi bezbednosni uslovi da se stanovništvo sela Jasenovik može vratiti u svoje domove.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Niša

Darko Bulatović
OBAVEŠTENJE štaba za vanredne situacije

OBAVEŠTENJE : Zbog trajanja tehnološkog postupka podizanja cisterne u bezbedan položaj, Komandant štaba za vanredne situacije Grada Niša obaveštava da se produžava vreme zbrinjavanja evakuisanog stanovništva sela Jasenovik. O vremenu povratka, meštani će biti blagovremeno obavešteni preko sredstava javnog informisanja.
NAREDBA O EVAKUACIJI I ZBRINJAVANJU

Štab za vanredne situacije Grada Niša, na vanrednoj sednici održanoj 26.01.2019. godine, donosi

NAREDBU O EVAKUACIJI I ZBRINJAVANJU

1. NAREĐUJE SE potpuna evakuacija sela Jasenovik zbog moguće akcidentne situacije prilikom uklanjanja vagona-cisterni sa amonijakom.

2. Evakuacija će se izvšiti od 10:00 do 11:00 sati, a zbrinjavanje evakuisanih građana će se vršiti do 17:00 časova;

3. Svi meštani sela Jasenovik biće pojedinačno obavešteni o merama i postupcima tokom evakuacije;

4. Svi stanovnici sela Jasenovik su u obavezi da postupaju u skladu sa ovom Naredbom;

5. Koordinaciju i sprovođenje evakuacije vrši Gradski Štab za vanredne situacije Grada Niša;

6. Sa ugroženog područja stanovništvo će iz centra sela biti preveženo kombijima i automobilima do glavnog puta ka selu Jasenovik odakle će biti evakuisano autobusima „Niš-ekspres“-a;

7. Zbrinjavanje evakuisanog stanovništva izvršiće se u objektima na teritoriji Grada Niša i to:

 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (ulica Pariske Komune bb) i
 • GeGerontološkientar Niš (ulica Radnih brigada 15.)

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA

KOMANDANT
Darko Bulatović
UKLONJENA PRVA CISTERNA SA OPASNIM SADRŽAJEM SA PRUGE KOD JASENOVIKA

Prva faza operacije uklanjanja prevrnutih cisterni sa amonijakom sa pruge Niš-Zaječar, nedaleko od Jasenovika uspešno je završena. Prva od dve cisterne je tokom jučerašnjeg dana bezbedno podignuta na kolosek, a jutros i odvezena na sigurno, i odmah nakon toga su počele pripreme za podizanje druge vagon cisterne.

Najveći deo juče evakuisanih stanovnika sela Jasenovik sinoć se, po objavljivanju obaveštenja o prestanku neposredne opasnosti, vratio u svoje domove. U Gerontološkom centru se i dalje nalazi pet osoba iz ovog sela, od kojih je troje nepokretno, i ocenjeno je da bi njihov transport do kuće i ponovna evakuacija predstavljala nepotreban rizik.

Sve evakuisane domaće životinje i dalje se nalaze na siurnom i pod stalnom su kontrolom i brigom nadležnih veterinarskih službi.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije  Darko Bulatović  u stalnoj je komunikaciji sa predstavnicima Infrastrukture železnice Srbije, Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije i svim drugim službama uključenim u operaciju, i odmah po dobijanju informacije o završenim pripremama i stvaranju svih zakonom propisanih uslova za nastavak operacije bezbednog uklanjanja i drugog prevrnutog vagona cisterne, zakazaće sednicu Štaba na kojoj će biti odlučeno o daljim koracima i postupcima.

O svim daljim aktivnostima i procedurama, stanovništvo Jasenovika, kao i javnost, biće blagovremeno obavešteni.
NAREDBA O EVAKUACIJI I ZBRINJAVANJU

Štab za vanredne situacije Grada Niša, na vanrednoj sednici održanoj 24.01.2019. godine, donosi

 

NAREDBU O EVAKUACIJI I ZBRINJAVANJU

 

     

 1. NAREĐUJE SE potpuna evakuacija sela Jasenovik zbog moguće akcidentne situacije prilikom uklanjanja vagona-cisterni sa amonijakom koja će se izvršavati 25.01.2019. (petak) i 26.01.2019. (subota) u vremenu od 07:00 časova do 17:00 časova;

 

 1. Svi meštani sela Jasenovik biće pojedinačno obavešteni o merama i postupcima tokom evakuacije;

 

 1. Svi stanovnici sela Jasenovik su u obavezi da postupaju u skladu sa ovom Naredbom;

 

 1. Koordinaciju i sprovođenje evakuacije vrši Gradski Štab za vanredne situacije Grada Niša;

 

 1. Sa ugroženog područja stanovništvo će biti preveženo kombijima i automobilima do glavnog puta ka selu Jasenovik odakle će biti evakuisano autobusima „Niš-ekspres“-a;

 

 1. Zbrinjavanje evakuisanog stanovništva izvršiće se u objektima na teritoriji Grada Niša i to:

 

 • Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (ulica Pariske Komune bb) i
 • Gerontološki centar Niš (ulica Radnih brigada 15)

 

 1. Sa ugroženog područja životinje će biti prevežene kamionima stočarima do depoa koji se nalaze na bezbednoj lokaciji;

 

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA

 

KOMANDANT

Darko Bulatović
Preporuka Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša

Na trećoj vanrednoj sednici, održanoj 24.01.2019. Gradski štab za vanredne situacije grada Niša, doneo je sledeću:

P r e p o r u k u

Preporučuje se Komandantu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša da izda naredbu da se 25.01 i 26.01. u periodu obavljanja radova na sanaciji železničke nezgode kod mesta Jasenovik izvrši evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i domaćih životinja!

O b r a z l o ž e nj e

U odgovoru broj 1/2019-180 od 24.01.2019., na Zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša od 23.01.2019., Akcioarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, u licu v.d. generalnog direktora, obavestilo je Gradski štab za vanredne situacije da je su „kao upravljač železničke infrastrukture, izvršili sve tehničko-tehnološke aktivnosti iz delokruga svoga rada sa ciljem bezbednog saniranja posledica predmetnog vanrednog događaja.“
„Infrastruktura železnice Srbije“ obaveštava Gradski štab za vanredne situacije grada Niša da će podizanje na kolosek isklizlih cisterni obaviti uz maksimalne mere bezbednosti i opreza.
Gradski štab za vanredne situacije grada Niša obavešten je da je Uprava za vanredne situacije MUP-a obezbedila zaštitnu opremu za radnike železnice koji neposredno izvode radove na podizanju cistrni koji u slučaju isticanja amonijaka bez zaštitne opreme mogu biti životno ugroženi. Istovremeno, Uprava za vanredne situacije MUP-a obezbedila je prisustvo svog stručnog osoblja pod punom zaštitnom opremom, kao i potrebnih tehničkih sredstava, te će reagovati po unapred pripremljenom planu u slučaju bilo kakvog nepovoljnog razvoja događaja.
Obzirom je da su svi subjekti koji učestvuju u saniranju posledica izjavili da su izvršili sve pripreme da na najbezbedniji mogući način izvrše sanaciju železničke nezgode, i da je Uprava za vanredne situacije odredila radijus evakuacije, Gradski štab donosi napred navedenu preporuku.
Po završetku procesa zbrinjavanja stanovništva i domaćih životinja, Gradski štab za vanredne situacije obavestiće „Infrastrukturu železnice Srbije“ da je izvršio svoju zakonsku obavezu.
Povratak stanovništva u svoje domove predviđen je odmah nakon okončanja postupka sanacije.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša
Darko Bulatović