1

Објављена je прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. Годину

Објављена je прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. Годину(.Pdf)

 

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш (број 1743/2021-01 од 25.06.2021), Решења Градског већа Града Ниша о реализацији и суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (број 800-1/2021-03 од 08.07.2021), Решења о усвајању Правилника о и суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (број 1170-1/2021-03 од 23.09.2021), Решења о измени решења о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на теритрији Града Ниша за 2021. годину, бр. 1303-2/2021-03 од 20.10.2021. године, Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације бр. 2549/2021-01 од 02.08.2021. године и Пословника о раду Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 2110-2 од 18.08.2021. године, именована Комисија утврдила је Прелиминарну ранг листу крајњих корисника, у вези спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину.

Прелиминарна ранг листа објављена је на огласној табли Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs , као и на сајту Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 08. децембра 2021. године.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

На прелиминарну ранг листу, подносиоци пријава имају право приговора Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети  поштом или непосредно на писарници Града Ниша, у ул. Николе Пашића бр. 24. – Комисији за реализацију мера енергетске санације.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

 




Конституисана радна група за реализацију пројекта Лаки километар

Данас је одржана конститутивна седница Радне групе за припрему, спровођење и мониторинг Пројекта Један лаки километар.

Основни задатак Радне групе је да, на основу мапирања и постојеће базе података, изради Акциони план и стратешки сагледа дефинисане приоритете које ће добити од представника релевантних институција, као и самих крајњих корисника, односно особама са инвалидитетом.
Циљ Пројекта је стварање услова да Ниш буде град без баријера, пре свега у ширем центру града, односно пречнику од једног километра, где ће свим особама са инвалидитетом бити омогућено неометано кретање и приступ јавним градским институцијама и службама.




У току јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017.

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша објавила је јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у 2017. години.

Услови и критеријуми које талентовани ђаци и студенти треба да испуне да би остварили право на градску стипендију да су редовни ученици, односно студенти школе, тј. факултета чији је оснивач Република Србија, да су држављани Србије, да имају пребивалиште или боравиште на територији града најмање годину дана, да нису корисници стипендија или кредита по другом основу, да током школовања имају просек најмање 4,50 , односно током студирања просек најмање 9,00 и друго. Текст јавног позива сви заинтересовани студенти и ђаци са комплетном информацијом о самом конкурсу, налази се на званичном сајту града www.gu.ni.rs, у делу јавнa обавештења-јавни позиви. Иначе, рок за подношење пријава је 5. април.




Рок за легализацију објеката истиче 1. марта

У великој Сали Скупштине Града Ниша представници министарства Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржали су у присуству градоначелника Ниша Дарка Булатовића, састанак са члановима комисија за пописивање објеката који су задужени за реализацију процеса озакоњења објеката на територији нишких општина. Рок за озакоњавање објеката  је померен до 1. марта 2017. године, до када би требало да се заврши попис ових објеката.

У Нишу је до сада овај процес текао веома споро, па је формирањем нових комисија  за пописивање објеката чији су чланови правници и инжењери грађевинске струке учињен нови напор да се овај процес убрза.

Представници комисија имали су прилику да у директном разговору са стручњацима из министарства отклоне све недоумице везане за обављање њиховог дела посла.

Закон о озакоњењу објеката усвојен је 20. новембра 2015. године. Закон о озакоњењу требало би да по брзој и јефтиној процедури омогући грађанима да легализују своје објекте. Циљ је да се за што краће време озакони што више бесправних објеката, по што нижим ценама, како би се сазнао коначан број некретнина у Србији. Процењује се да је у Србији протеклих година изграђено око 1,5 милиона нелегалних грађевина које би требало да буду уведене у легалне токове. Некретнине које су изграђене “на дивље” које нису пријављене или евидентиране морају да се попишу и укњиже у катастар непокретности. Цене такси за озакоњење крећу се од 5.000 до 50.000 динара – у зависности од површине објекта.




ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША

 


Комисија за награде Града Ниша је на седници одржаној 26. децембра 2016. године донела следећу одлуку: 

odluka  

 

 




УСВОЈЕН ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

Савет за људска и мањинска права, који је формиран одлуком Градског већа, након конституисања, усвојио је и план и програм свог рада. Према речима чланице Градског већа Тијане Ђорђевић Илић, која је присуствовала данашњој седници савета, за локалну самоуправу јако је важно да константно штити и унапређује права националних мањина у нашем граду, посебно у областима културе, образовања и информисања. „И до сада смо се трудили да кроз рад Савета за људска и мањинска права сагледавамо и заједно са представницима националних мањина, утврђујемо градске планове и програме који доприносе остваривању националне равноправности. Нови сазив овог савета конституисан је недавно и циљ свих нас заједно је да и даље промовишемо међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у Нишу“, поручила је Ђорђевић Илић. Она је додала:“Верујем да ће предвиђене активности и локални акциони планови које ћемо радити, унапредити положај националних мањина и смањити неприхватљиве разлике између појединих националних мањина, у овом случају Рома, и осталог дела становништва, али и анулирати разлике између рањивих категорија наших суграђана и осталих Нишлија“.

 




Седница савета за грађанске иницијативе

150327-gradjanske-inicijative

Савет за грађанске иницијативе одржао је своју 5. седницу у Градској кући.

Савет је разматрао и решавао пристигле грађанске иницијативе. Заседању Савета присуствовали су и преставници градских општина, који прате рад савета грађана и месних заједница, што ће и убудуће бити пракса од које се очекује да допринесе бржем и ефикаснијем решавању грађанских иницијатива.

Изградња Хварске улице, почетак рада месне канцеларије у насељу Бранко Бјеговић, и евидентирање удружења грађана били су неки од предлога који су разматрани на седници Савета за грађанске иницијативе. Најчешћи проблеми грађана тичу се комуналија. Тема која је на неки начин отворила јавну расправу била је о програму уређивања градског земљишта и развоја града за 2016. годину.

Из савета подсећају да ће сви подносиоци иницијатива бити обавештавани да ли ће и када њихов проблем бити решен, или у којој је фази њихова иницијатива. Једна од битних тачака на овој седници била је иницијатива удружења грађана “Путоказ” и “Нишава”, која се односи на формирање градског клуба лечених зависника.