IZVEŠTAJ STRUČNO OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POPLAVA I NESREĆA NA VODI I POD VODOM

 

Štab za vanredne situacije grada Niša, na sednici dana 07.03.2018. u 15:30. izdao niz naredbi odgovarajućim subjektima. U cilju bržeg otklanjanja poplavljenog stanja na području dela MZ “Deveti maj” u gradskoj opštini Palilula, primeniće se sledeće mere:

Aktivirati drenažnu stanicu u okviru privrednog subjekta Fripak.

Gradski štab je dobio saglasnost vlasnika drenažne stanice privrednog subjekta Fripak za korišćenje iste, te nalaže:

A) JKP NAISSUS Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi postavljanja i stavljanja u pogon potopne pumpe (kapacitet od 15-20 litara u sekundi) u funkciju;

B) ED Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja električne  energije odgovarajuće snage do potopne pumpe.
Hitno aktivirati potopnu pumpu u naselju 9. Maj i iscrpljenu vodu sa ugroženog područja ubaciti u postojeći kanalizacioni sistem u naselju.

Za realizaciju mere naloženo je:

A) JKP NAISSUS Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi postavljanja, priključenja i stavljanja potopne pumpe (kapacitet od 5-10 litara u sekundi) u funkciju.

B) ED Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja električne energije odgovarajuće snage KW do potopne pumpe.
Hitno aktivirati crpnu stanicu u industrijskoj zoni između Šinvona i LMB Softa i pristupiti crpljenju vode, i istu ubaciti u postojeći kolektor Bubanj koji vodi gravitaciono do postrojenja za prepumpavanje u reku Nišavu.

Naloženo je da:

A) JKP NAISSUS Niš angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi praćenja nivo voda u kolektoru Bubanj  i upravljanje istim u zavisnosti od nivo reke Nišave.

B) ED Niš angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja el. energije odgovarajuće snage do crpne stanice kod Šinvona.

Prilikom razmatranja predmetne situacije Stručno- operativni tim jezaključio da na ugroženom području nije potrebno proglasiti vanrednu situaciju s obzirom da nisu angažovana sva sredstva i mogućnosti kojom raspolaže Grad Niš a procenjuje se da će se  hidro i hidro-meterološka situacija povoljno razvijati. Potrebno je vršiti neprestani monitoring ugroženog područja i o tome obaveštavati Štab za vanredne situacije.

Naloženo je da u toku sutrašnjeg dana, tamo gde to predstavlja moguće privremeno rešenje problema, ulice budu nasute šljunkom iznad nivoa vode, a u dogovoru sa ugroženim građanima njihova komunikacija i izlazak iz domova biće olakšana građevinskim merama ili podelom čizama.

Naloženo je da na ugroženo područje izađu ekipa za dezinsekciju i deratizaciju, kao i ekipa Veterinarskog instituta.

U završnom izveštaju rada stručno-operativnog tima izneće se predlozi za sprečavanje ili umanjenje rizika o ponovnom pojavljivanju pojavi vode u ugroženom području.
Zimske službe rade punom parom

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je sa saradnicima niške ulice koje se čiste od snega,gradsku toplanu Krivi vir i komunalne policajce koji rade na terenu.
Situacija u gradu što se tiče čišćenja ulica je zadovoljavajuća.Na terenu su 7 kamiona JKP Mediana i do sada je u toku noći bačeno ukupno 70 tona soli.Sve gradske saobraćajnice su prohodne, a autobusi saobraćaju do svih gradskih destinacija osim u Njegoševoj gde se saobraća do Kule i u Durmitorskoj gde autobusi idu do početka ulice.
Kamioni JKP Mediana na glavnim bulevarima rade u paru uz sinhronizovane posipanje soli i rizle.Toplana radi punim kapacitetom i dok traje hladan talas vremena grejaće se 24 časa dnevno.Kako kažu u rukovodstvu ovog preduzeća u toku noći nije bilo havarija ,a nema ni pritužbi građana koji mogu da se jave kol centru,pa je stanje što se tiče daljinskog grejanja u gradu ocenjuju u toplani veoma dobro.
na terenu su komunalni policajci koji imaju zadatak da upozore građane i vlasnike lokala da uklone sneg i led  ispred svojih objekata.Gradonačelnik je obišao ekipu komunalnih policajaca koja radi na terenu i mogao je lično da se uveri u sprovođenje gradske odluke vezane za čišćenje snega i leda.Prema najavama sneg bi trebalo da prestane da pada u toku noći ,ali će i narednih dana sporadično biti padavina sve do početka marta.
Dodeljena priznanja „Ekran“ televizijskim novinarima

Centar za istraživanje medijskog prostora (CIMP) kao pravni naslednik agencije za istraživanje „Lubris ekstra plus“, obnovio je dodelu priznanja „Ekran“ televizijskim novinarima pod pokroviteljstvom gradonačelnika Darka Bulatovića i Grada Niša, koja se dodeljuje na osnovu rezultata istraživanja javnog mnjenja-gledalaca u više kategorija.

U holu Gradske kuće laureatima su uručene nagrade uz prisustvo gradonačelnika Darka Bulatovića,načelnice Nišavskog okruga Dragane Sotirovski i direktora TON-a Uroša Parlića.

Dobitnici nagrada su

INFORMATIVNI PROGRAM

DOPISNIŠTVO RTS – PRILOZI- SNIMATELJ JOVICA KRSTIĆ

JUTARNJI PROGRAM

NIKOLA MARKOVIĆ, NTV NIŠ

POPODNEVNI KONTAKT PROGRAM

MAJA VODENIČARSKI, EMISIJA „DANAS“, TV ZONA PLUS

INFORMATIVNA KONTAKT EMISIJA

RUŽICA SIMONOVIĆ, „PRIZMA“ TV KOPERNIKUS

VEČERNJI KONTAKT PROGRAM

DANIJELA IVANKOVIĆ, „U FOKUSU“ TV ZONA PLUS

VEČERNJA DRUŠTVENO POLITIČKA EMISIJA

DUŠICA DEJIĆ, EMISIJA „IZMEĐU REDOVA“ RTV BELAMI

VIKEND KONTAKT PROGRAM

SVETLANA PETROVIĆ CECA , EMISIJA „IZJAVA NEDELJE“

HRONIKA NIŠA

MILENA VIDOJKOVIĆ, TV PRILOG „MILENINO ĆOŠE“ RTV BELAMI

ZABAVNI PROGRAM

DRAGAN ŽIKA STOJANOVIĆ, EMISIJA „KAFE PROMAJA“ TV ZONA PLUS

SPORTSKI PROGRAM

EMISIJA „TAJM AUT“, TV KOPERNIKUS,  MILAN KOSTIĆ-NIKOLA ŠIPOVAC

SPECIJALNA PRIZNANJA

RADIO BUM 018 – za radijsku promociju Niša

SUPER RADIO – za kontakt program

VEČERNJE NOVOSTI – Daliborka Alihodžić – objektivno izveštavanje iz regiona

PORTAL NIŠKE VESTI – za kulturnu promociju grada Niša

PORTAL JUŽNE VESTI – za istraživačko novinarstvo

IVANA ANTOVIĆ – za promociju promociju muzike kao turističke ponude

Svi autori su dobitnici priznanja „Ekran“ na osnovu istraživanja javnog mnjenja od 750 ispitanika telefonskim putem u periodu od 15.septembra do 7. oktobra 2018. godine.

Ove godine ustanovljena je i nagrada za prva tri mesta, odnosno dobitnicima sa najvećim brojem glasova biće uručene i materijalne nagrade u vidu turističkog putovanja za prvo mesto, dok će autori koji su osvojili drugo i treće mesto dobiti poklon inenađenje.

PRVO MESTO PRIPALO JE DUŠICI DEJIĆ – RTV Belami

DRUGO MESTO PRIPALO JE MAJI VODENIČARSKI – TV Zona plus

TREĆE MESTO PRIPALO JE RUŽICI SIMONOVIĆ – TV Kopernikus
OBELEŽEN DAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Beograd, 14. decembar, 2017.
U Klubu poslanika u Beogradu Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) svečano je obeležila 96 godina postojanja i rada.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović podsetio je da je još davne 1921. godine na ovaj dan Narodna skupština Kraljevine SHS usvojila Zakon o zaštiti radenika, prvi na ovim prostorima, koji je bio zasnovan na savremenim principima delovanja tržišta rada. Njime je osnovana Središnja berza rada sa sedištem u Beogradu.

“I tada i danas, ova institucija ima važnu misiju da ljudi nađu posao i žive od svog rada”, rekao je Zoran Martinović.

Govoreći o rezultatima postignutim u ovoj godini, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje istakao je da je u trećem kvartalu ove godine, prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti 12,9 odsto, što je 0,9 odsto manje u odnosu na isti kvartal prošle godine. Istovremeno, stopa zaposlenosti za isti period je 48,2 odsto, odnosno 1,4 odsto više u odnosu na prošlu godinu.
U ovoj godini, po rečima direktora NSZ, kada je u pitanju realizacija mera Aktivne politike zapošljavanja postignuto je i više nego što je planirano, i to za 10,5 odsto.

“Zaključno sa novembrom 2017. imamo 249.707 slučajeva zapošljavanja sa evidencije, što je više za 7,5 odsto u odnosu na isti period 2016. Važno je istaći i da je ostvarena bolja saradnja sa poslodavcima koji su u ovoj godinu, koristeći direktno posredovanje NSZ, zaposlili 72.116 nezaposlenih lica, odnosno 4,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine”, naglasio je Martinović.

On je istakao i veoma dobru saradnju sa lokalnim samoupravama, sa kojima su u ovoj godini potpisana 153 sporazuma o sufinansiranju mera APZ, od kojih je 38 lokalnih samouprava mere finansiralo samostalno, uz tehničku podršku NSZ.

Po rečima Martinovića, NSZ je za 2018. dobila najveći budžet za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u poslednjih pet godina.

“Finansijskim planom za 2018. predviđeno je da se iskoristi 3 milijarde i 650 miliona dinara za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja i 550 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Plan je da NSZ unapredi mere dodatnog obrazovanja i obuke, stručnu praksu i obuke na zahtev poslodavca. Takođe, planiran je nastavak specijalističkih informatičkih obuka, u koje će biti uključeno više od 1.000 nezaposlenih sa evidencije NSZ”, naglasio je Zoran Martinović.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje odobren je naredni grant “Podrška programu zapošljavanja NSZ” na osnovu programa IPA 2013, ukupne vrednosti 5 miliona evra, čija imlementacija počinje u januaru sledeće godine.
Dan Službe čestitala je i Bojana Stanić, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je naglasila da su privatni sektor i lokalne samouprave prepoznale značaj Nacionalne službe za zapošljavanje kao dobrog partnera u realizaciji politike zapošljavanja na lokalnom nivou.

Povodom godišnjice rada dodeljene su zahvalnice i priznanja poslodavcima, privrednim društvima i lokalnim samoupravama koji su dali najveći doprinos u oblasti zapošljavanja u 2017. godini.

Ove godine veliki broj lokalnih samouprava uključio se u finansiranje lokalnih planova zapošljavanja, a tri su dale najveći doprinos zapošljavanju. To su Grad Niš, Grad Sombor i grad Leskovac. Kriterijumi za odabir bili su usvojen akcioni plan zapošljavanja, visina sredstava koja su opredeljena za zapošljavanje iz budžeta grada ili opštine, kao i broj nezaposlenih uključenih u mere na osnovu izdvojenih sredstava.

Grad Niš, sa kojim je na osnovu odluke ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u martu ove godine zaključen Sporazum o uređivanju prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, koji prema stepenu razvijenosti pripada prvoj kategoriji jedinica lokalne samouprave, iz svog budžeta opredelio je 30 miliona dinara za finansiranje programa stručne prakse, subvencija za samozapošljavanje, kao i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i finansiranje javnih radova, dok je iz budžeta Republike Srbije odobreno 24 i po miliona dinara. U programe i mere aktivne politike zapošljavanje u Nišu do sada je uključeno više od 350 nezaposlenih.

U ime grada priznanje je primio gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Pored značajnih sredstava koje Grad Niš izdvaja za programe zapošljavanja saradnja sa NSZ se konstantno unapređuje i ima multidimenzioni karakter.

Grad Niš već treću godinu za redom, u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Elektronskim fakultetom Univerziteta u Nišu, Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Niš i Klasterom naprednih tehnologija NiKAT, organizuje Forum naprednih tehnologija koji ima za cilj da da okupi sve aktivne stejkholdere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš, kao centar koji raspolaže vrhunskim kapacitetima na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.

Takođe, Grad Niš pruža logističku i ostalu podršku NSZ Filijali Niš prilikom organizovanja sajmova zapošljavanja i profesionalne orijentacije.

Na specijalizovanom sajmu zapošljavanja i sajmu profesionalne orijentacije, koji je organizovan u okviru trećeg Foruma naprednih tehnologija, učestvovalo je oko 30 poslodavaca koji su ponudili oko 150 slobodnih radnih mesta uglavnom u oblastima visokih tehnologija kao i 14 fakulteta, viših i srednjih škola.

Na nedovno završenom projektu IPA 2012 „EU Pomoć teže zapošljivim grupama“ Grad Niš je učestvovao kao partner sa NSZ Filijalom Niš. Realizacijom ovog zajedničkog poduhvata otvoren je Klub za traženje posla, Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) a pored toga postavljene su i samouslužne radne stanice.

Uspešna saradnja Grada Niša i NSZ će biti nastavnjena i u narednom periodu.

Sa područija koje pripada  NSZ Filijali Niš priznanje je pripalo i preduzeću „FRAD PRODUCTION“ u kategoriji poslodavaca koji su zaposlili najviše osoba sa invaliditetom, koristeći uslugu posredovanja u zapošljavanju. Ovo preduzeće je na određeno vreme zaposlilo 5 osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih.
Obilazak radnika JKP Mediana

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je zajedno sa direktorom JKP Medijana Dragoslavom Pavlovićem prvu jutarnju smenu radnika u sektoru javne higijene,koji su zaduženi za održavanje čistoće na niškim ulicama.

Trenutno na ovom poslu u užem centru grada radi samo 35 radnika koji fizički ne mogu da zadovolje potrebe grada,pa je ocenjeno da je neophodno uložiti napore kako bi se broj radnika doveo na optimalan nivo.

Gradonačelnik je u razgovoru sa radnicima iz prve ruke saznao šta ih trenutno najviše muči i kako najbrže mogu smetnje u funkcionisanju radnog procesa da se otklone.
Gradonačelnik je uputio predlog direktoru da se napravi raspored po sektorima i da svaki od radnika drži svoj sektor i bude na raspolaganju u toku radnog vremena.

U toku jutra gradonačelnik je obišao i radnike koji se bave odvozom smeća i iz prve ruke se upoznao sa njihovim problemima.

Situacija je ovde posebno teška zimi ,jer su u upotrebi samo pet kamiona za čišćenje ulica , a za grad ove veličine neophodno je bar 20 kamiona.Prioritet preduzeća u tom smislu biće nabavka novih kamiona i specijalizovanih vozila,kako bi grad normalno mogao da funkconiše i tokom zimskih meseci.
Akcija čišćenja deponija

Realizacijom Programa čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji Grada Niša, koji je usvojen od strane Gradskog veća, u 2017. godini predviđeno je čišćenje 30 divljih deponija na teritoriji svih gradskih opština, ukupne zapremine oko 3.537 m3,  kao i uređenje i ozelenjavanje šest lokacija na kojima su očišćene divlje deponije.

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je danas prvu lokaciju na kojoj je započelo čišćenje, a to je divlja deponija pored lokalnog puta koji povezuje  Trupale i Popovac.

Za sve aktivnosti predviđene Programom izdvojeno je ukupno 6.964.080,16 dinara iz sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, predviđenih Odlukom o budžetu Grada Niša za 2017. godinu , od čega je za čišćenje divljih deponija izdvojeno 3.974.077,70 dinara, a za uređenje očišćenih deponija i izradu i postavljanje tabli sa upozorenjem „Zabranjeno bacanje otpada“ ukupno 2.990.002,46 dinara.

Od toga je posebno za Opštinu Crveni Krst, na kojoj je utvrđen najveći broj divljih deponija (15) predviđen utrošak od oko 1.789.851,79 dinara za čišćenje deponija ukupne procenjene zapremine od oko 1593 m3, kao i ozelenjavanje raščišćenih površina u iznosu od 413.606,15 dinara.

Gradonačelnik je izdao i nalog rukovodstvu JKP Medijana da se obezbede dovoljne količine kontejnera i naprave posebne lokacije  za sakupljanje kabastog otpada, kako bi građani imali gde da odlože otpad,jer su u najvećem broju slučajeva divlje deponije upravo produkt nemogućnosti građana da adekvatno uklone otpad,šut i druge  nus produkte.
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u okviru javnih radova

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je sa saradnicima osobe sa invaliditetom koje su u okviru projekta zapošljavanja na osnovu javnih radova, zaposlene u JKP Objedinjena naplata.

U pitanju su 10 osoba, koje rade poslove neophodne službama Objedinjene naplate i to u periodu od 3 meseca.

Ugovor sa ovim radnicima je potpisan 1. septembra i oni će na ovim pozicijama biti zaključno sa 1. decembrom.
“U-NI praksa 2017.”

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović i član Gradskog veća za omladinu i sport Branislav Kačar uručili su danas u Gradskoj kući potvrde o obavljenoj radnoj praksi u trajanju od mesec dana, avgusta 2017. godine, u javnim preduzećima, gradskim upravama i službama, ustanovama kulture i sporta i gradskim opštinama, bez naknade, studentima završne godine osnovnih studija i studentima master studija visokoobrazovnih institucija Univerziteta u Nišu.

“U-NI praksa 2017.” je zamišljena kao projekat pomoći mladim ljudima, da za vreme, i nakon svog studiranja, mesec dana rade u javnom sektoru. Pruža mogućnost studentima da steknu iskustvo u različitim oblastima. Rad u javnom sektoru je odlična prilika da se profesionalno razvijaju i steknu potrebne veštine. Cilj prakse za studente je sticanje praktičnog stručnog iskustva u radu, pribavljanje Potvrde o obavljenoj praksi koju izdaje Grad Niš i Univerzitet u Nišu, mogućnost dobijanja preporuke od strane institucije u kojoj student obavlja praksu i mogućnost priznavanja prakse kao dodatne aktivnosti od strane obrazovnih institucija u vidu 3 ESPB boda. Poslato je 34 prijave studenata, za 105 mesta za studente (odnosno 59 različitih pozicija)  u okviru 20 institucija Grada Niša, pri čemu je 31 student započeo i završio praksu avgusta meseca. Svi praktikanti i mentori su popunili evaluacioni upitnik prakse kako bi se definisale smernice za narednu godinu.

U-Ni praksa je od strane praktikanata koji su bili raspoređeni na neku od pozcija u institucijama javnog sektora, ocenjena izuzetno dobro.

Cilj U-NI prakse za naredni period je da se proširi i na privatni sektor.
SVE SPREMNO ZA POČETAK GREJNE SEZONE

Svi radovi na rekonstrukciji toplovodne mreže koje je Gradska toplana planirala, završeni su na vreme i sve je spremno za početak grejne sezone, izjavio je danas prilikom obilaska gradilišta kod Vatrogasnog doma gradonačelnik Darko Bulatović. Posle dužeg vremenena sanirani su  kvarovi na najproblematičnijem delu toplovodne mreže gde su gubici bili višestruki, dodao je on i naglasio da se tokom leta radilo na 19 gradilišta ne bi li sve bilo spremno za zimu. Gradonačelnik je istakao da je u rekonstrukciju toplovoda uloženo 80 miliona dinara i da očekuje da se u narednih nekoliko dana iskristališe i buduća cena grejanja. On je najavio javnu raspravu za sredu naredne nedelje i poručio da veruje da će cena grejanja biti nešto niža u odnosu na onu koju su Nišlije plaćale u prošloj godini. „Nadamo se da će građani finansijski lakše podneti cenu grejanja jer će imati mogućnost da plaćaju, kako po kvadratnom metru, tako i po utrošku i to prosečnu potrošnju uvećanu za 20 odsto. Sve preko toga biće u režimu Toplane. Uglavnom je ovde reč o energetski neefikasnim zgradama , starim u kojima i žive naši sugrađani sa najtežim socio-ekonomskim statusom“, rekao je gradonačelnik Bulatović. Prema rečima v.d.direktora Gradske toplane Predraga Milačića postoje tri kategorije naših sugrađana čija je potrošnja toplotne energije znatno veća od gradskog proseka i to ne njihovom krivicom jer ima curenja na podstanicama ili se radi o energetski neefikasnim zgradama, pa je potrebno da se nađe način da se njima pomogne i da se zaštite od prevelikih računa. On je napomenuo da se razmatra mogućnost da se za potrošnju veću 120 odsto od gradskog proseka umanjuju računi, ali još uvek nije doneta konačna odluka. Milačić je istakao da će se sve vrlo brzo definisati i da će građani svakako biti zadovoljniji. Kada je u pitanju isključenje sa daljinskog grejanja, on je naglasio da je za ovu godinu završeno sa primanjem zahteva i da će svi oni koji ne budu želeli da koriste usluge daljinskog grejanja, u skladu sa važećom gradskom odlukom, moći da se jave naredne godine.
NOVI V.D. DIREKTORI U TOPLANI I GORICI

Član 52. Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik RS”, br.15/2016) propisuje da se  vršilac dužnosti direktora može  imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu na period koji ne može biti duži od jedne godine.

S obzirom na to da je vršiocima dužnosti direktora JKP Gradska toplana i JKP Gorica istekao mandat, a da po Zakonu o javnim preduzećima isto lice ne može dva puta biti imenovano za vršioca dužnosti direktora, Odbor za imenovanje Skupštine grada Niša, postupajući po zakonu i po Statutu grada Niša, predložiće Skupštini Grada da donese odluku o imenovanju novih vršilaca dužnosti direktora u ova dva preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati uslove za imenovanje direktora javnog preduzeća iz člana 25. ovog zakona i ima sva prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog preduzeća.

Gradsko veće  ne može da prejudicira ko će biti postavljen za nove vršioce dužnosti direktora, s obzirom na to da njihovo imenovanje nije u ingerenciji veća već skupštinskog Odbora za imenovanje i Skupštine grada Niša.