Јавни позив за стипендирање ученика средњих школа и студената Града Ниша у 2022. години

Jавни позив за стипендирање  талентованих ученика и студената у 2022.години 
Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

„Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину“

 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ РАСПИСАНОМ ЗА 16.01.2022. ГОДИНЕ

Акт о промени Устава Републике Србије

Одлука о расписивању референдума

РИК
Објављена je прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. Годину

Објављена je прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. Годину(.Pdf)

 

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш (број 1743/2021-01 од 25.06.2021), Решења Градског већа Града Ниша о реализацији и суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (број 800-1/2021-03 од 08.07.2021), Решења о усвајању Правилника о и суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (број 1170-1/2021-03 од 23.09.2021), Решења о измени решења о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на теритрији Града Ниша за 2021. годину, бр. 1303-2/2021-03 од 20.10.2021. године, Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације бр. 2549/2021-01 од 02.08.2021. године и Пословника о раду Комисије за реализацију мера енергетске санације број: 2110-2 од 18.08.2021. године, именована Комисија утврдила је Прелиминарну ранг листу крајњих корисника, у вези спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину.

Прелиминарна ранг листа објављена је на огласној табли Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs , као и на сајту Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 08. децембра 2021. године.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

На прелиминарну ранг листу, подносиоци пријава имају право приговора Комисији, у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети  поштом или непосредно на писарници Града Ниша, у ул. Николе Пашића бр. 24. – Комисији за реализацију мера енергетске санације.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

 
Предлог ранг листе за закуп стана

1.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ЈЕДНОСОБАН
1.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ЈЕДНОСОБАН
2.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
2.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
3.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
3.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
4.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОИПОСОБАН
4.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОИПОСОБАН
5.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ТРОСОБАН
5.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ТРОСОБАН
Решења о престанку функције директора и именовању ВД директора

Решење о именовању ВД директора ЈКП Градска топлана Ниш
Решење о именовању ВД директора ЈКП Обједињена наплата Ниш
Решење о именовању ВД директора ЈКП Паркинг-сервис Ниш
Решење о именовању ВД директора ЈКП Тржница Ниш
Решење о именовању ВД директора ЈП Градска стамбена агенција Ниш
Решење о именовању ВД директора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
Решење о именовању ВД директора ЈП Завод за урбанизам Ниш
Решење о престанку функције директора ЈКП Градска топлана Ниш
Решење о престанку функције директора ЈКП Обједињена наплата Ниш
Решење о престанку функције директора ЈКП Паркинг-сервис Ниш
Решење о престанку функције директора ЈКП Тржница Ниш
Решење о престанку функције директора ЈП Градска стамбена агенција Ниш
Решење о престанку функције директора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
Решење о престанку функције директора ЈП Завод за урбанизам Ниш
Коначне ранг листе за конкурс за продају станова

1. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЈЕДНОСОБАН

1. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЈЕДНОСОБАН

2. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДВОСОБАН

2. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОСОБАН

3. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДВОСОБАН

3. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОСОБАН

4. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДВОИПОСОБАН

4. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОИПОСОБАН

5. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ТРОСОБАН

5. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ТРОСОБАН

6. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ТРОСОБАН

6. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ТРОСОБАН
Предлог ранг листе -Конкурс за продају станова

1. ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЈЕДНОСОБАН.pdf
1. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЈЕДНОСОБАН.pdf
2. ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ДВОСОБАН .pdf
2. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОСОБАН .pdf
3. ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ДВОСОБАН .pdf
3. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОСОБАН .pdf
4. ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ДВОИПОСОБАН.pdf
4. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОИПОСОБАН.pdf
5. ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ТРОСОБАН .pdf
5. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ТРОСОБАН .pdf
6. ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ТРОСОБАН .pdf
6. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ТРОСОБАН .pdf
КОНКУРС за закуп станова изграђених у улици Мајаковског бр. 10А, 8Б и 8А

Документа која се односе на закуп станова у ул. Мајаковског (.zip)
Рани јавни увид у ПДР НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА и ПДР НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГО ЦРВЕНИ КРСТ

Рани јавни увид у ПДР НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА и ПДР НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГО ЦРВЕНИ КРСТ