Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem, Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine i Prilog.

 

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem

Prilog

Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine

 
Rešenja o prestanku funkcije direktora i imenovanju VD direktora

Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Gradska toplana Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Objedinjena naplata Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Parking-servis Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Tržnica Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Gradska stambena agencija Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Gradska toplana Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Objedinjena naplata Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Parking-servis Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Tržnica Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Gradska stambena agencija Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Raspisan je drugi Javni konkurs za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu i traje do 22.11.2021.
Produžen je rok za prijave po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. do 01.11.2021. godine
Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2022. godinu

Obrazac 1- za domaća takmičenja;

Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;

Obrazac 4- za gradske manifestacije;

Izjava o dostavljenoj dokumentaciji;

Izjava o partnerstvu;

Potvrda granskog saveza.
Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-4425/3 od 30.09.2021. god.

  1. Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-4425/3 od 30.09.2021. god. sa obrazloženjem,
  2. Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-4420/1 od 29.09.2021. godine 
  3. PrilogKonačne rang liste za konkurs za prodaju stanova

1. KONAČNA RANG LISTA JEDNOSOBAN

1. NERANGIRANI KANDIDATI JEDNOSOBAN

2. KONAČNA RANG LISTA DVOSOBAN

2. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN

3. KONAČNA RANG LISTA DVOSOBAN

3. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN

4. KONAČNA RANG LISTA DVOIPOSOBAN

4. NERANGIRANI KANDIDATI DVOIPOSOBAN

5. KONAČNA RANG LISTA TROSOBAN

5. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN

6. KONAČNA RANG LISTA TROSOBAN

6. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN
Polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša

Polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša održaće se u sredu 6. oktobra 2021. godine, sa početkom u 16 časova, u skupštinskoj sali Gradske opštine Pantelej, ul. Gutenbergova br. 4a.
Prijavu za polaganje ispita sa neophodnom dokumentacijom kandidati podnose na šalteru Gradskog uslužnog centra u zgradi Gradske uprave grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24.
Javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 

Javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 

Izjava učesnika javnog poziva

Obaveštenje o izboru po javnom pozivu

 

 

 
Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu

Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu(.PDF)