Kompanija DaiBau u saradnji sa glavnim urbanistom izdvojila je nekoliko znamenitih objekata arhitekture grada Niša

 

Kompanija DaiBau u saradnji sa glavnim urbanistom izdvojila je nekoliko znamenitih objekata arhitekture grada Niša.

Projekat koji je pokrenula kompanija DaiBau International, u vreme pandemije, objavom u njihovom e-magazinu je imao za cilj da podrži opštine u promovisanju lokalnih arhitektonskih znamenitosti gradova Srbije.
Zahtev za izdavanje parking karte i parking mesta za osobe sa invaliditetom

Zahtev za izdavanje parking karte i parking mesta za osobe sa invaliditetom
PLAN DETALJNE REGULACIJE  „SOMBORSKA CENTAR“ u NIŠU, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ od 22.12.2021. do 05.01.2022. godine

Rani javni uvid za izradu  PLANA DETALJNE REGULACIJE „SOMBORSKA CENTAR“ u NIŠU, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 05.01.2022.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx

 
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA DONJE VLASE, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA od 20.12.2021. do 18.01.2022. godine.

Javni uvid za izradu  PLANA DETALJNE REGULACIJE  NASELJA DONJE VLASE, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Tokom trajanja javnog uvida, a zaključno sa 18.01.2022.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx

 
INFORMACIJE O REPUBLIČKOM REFERENDUMU RASPISANOM ZA 16.01.2022. GODINE

Akt o promeni Ustava Republike Srbije

Odluka o raspisivanju referenduma

RIK
Obaveštenje o izboru po javnom pozivu

Obaveštenje o izboru po javnom pozivu za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara(.docx)
Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. Godinu

Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. Godinu(.Pdf)

 

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (broj 1743/2021-01 od 25.06.2021), Rešenja Gradskog veća Grada Niša o realizaciji i sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 800-1/2021-03 od 08.07.2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o i sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 1170-1/2021-03 od 23.09.2021), Rešenja o izmeni rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritriji Grada Niša za 2021. godinu, br. 1303-2/2021-03 od 20.10.2021. godine, Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije br. 2549/2021-01 od 02.08.2021. godine i Poslovnika o radu Komisije za realizaciju mera energetske sanacije broj: 2110-2 od 18.08.2021. godine, imenovana Komisija utvrdila je Preliminarnu rang listu krajnjih korisnika, u vezi sprovođenja mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu.

Preliminarna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs , kao i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, dana 08. decembra 2021. godine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Na preliminarnu rang listu, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti  poštom ili neposredno na pisarnici Grada Niša, u ul. Nikole Pašića br. 24. – Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.

PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA

 
Akt Gradske uprave za organe grada i građanska stanja kojim se izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Niša za glasanje na republičkom referendumu

 Akt Gradske uprave za organe grada i građanska stanja kojim se izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Niša za glasanje na republičkom referendumu
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA OSTROVICA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

Obaveštavamo vas da je materijal izložen na rani javni uvid i to za planski dokument pod sledećim nazivom:
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA OSTROVICA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA
dostupan za preuzimanje na sledećem linku
Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 17.12.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica, koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na plansko rešenje.
Predlog rang liste za zakup stana

1.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – JEDNOSOBAN
1.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – JEDNOSOBAN
2.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
2.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
3.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
3.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
4.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOIPOSOBAN
4.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOIPOSOBAN
5.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – TROSOBAN
5.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – TROSOBAN