251. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 26.05.2020.

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Наиссус“ Ниш кредитно задужи у износу од 560.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан реализације кредита, са роком отплате на 60 месечних рата
 2. Решење о укидању решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-59/2018-09 од 16.04.2018. године, којим се привредном субјекту DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Lancia Lybra“ са евиденционим бројем 938
 3. Решење о укидању решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-325/2016-09 од 13.09.2016. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Meriva“ са евиденционим бројем 273
 4. Решење о укидању решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-109/2016-09 од 20.04.2016. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 675
 5. Решење о укидању решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-71/2019-09 од 15.05.2019. године, којим се привредном субјекту ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 1049
 6. Решење о укидању решења Градске упаве града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-130/2019-09 од 22.08.2019. године, којим се предузетнику АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша, возилом марке „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 573
 7. Решење о укидању решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-201/2017-09 од 30.10.2017. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Scenic“ са евиденционим бројем 889
 8. Решење о укидању решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-103/2019-09 од 09.07.2019. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 1065
 9. Решење о укидању решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-255/2018-09 од 16.11.2018. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 017
 10. Решење о укидању решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-48/2017-09 од 23.02.2017. године, којим се привредном субјекту SRĐAN SIMIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ TAKSI AUTOMOBILOM I MARKETING NIŠ  одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius Hibrid“ са евиденционим бројем 738
 11. Решење о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-185/2018-09 од 23.10.2018. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira“ са евиденционим бројем 383
 12. Решењe о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-166/2018-09 од 27.08.2018. године, којим се привредном субјекту АЛЕКСАНДАР ЈОЦИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТАКСИ АУТОМОБИЛОМ И ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 988
 13. Решењe о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-62/2018-09 од 07.05.2018. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira 1.6 CNG Elegance“ са евиденционим бројем 270
 14. Решењe о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-28/2018-09 од 30.03.2018. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira“ са евиденционим бројем 318
 15. Решењe о укидању Решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-20/2018-09 од 26.02.2018. године, којим се привредном субјекту LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Stilo 1.9 JTD“ са евиденционим бројем 917250. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.05.2020.
249. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 19.05.2020.
248. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 18.05.2020.

 
247. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.05.2020.

 1. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у периоду од 15.05.2020. године до 30.06.2020. године, омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
 2. Закључак којим је Градско веће Града Ниша сагласно да се ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, одобри краткорочно кредитно задужење за финансирање обртних средстава и задужење у на име дозвољеног прекорачења по текућем рачуну предузећа, за финансирање текуће ликвидности246. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.05.2020.

 1. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да донесе одлуку, којом ће ЈКП „Тржница“ Ниш одобрити краткорочну новчану позајмицу242. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.04.2020.

 1. Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2021. годину
 2. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину

 
238. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.04.2020.

1.    Закључак којим се налаже Установи СЦ „Чаир“ да због проглашења ванредног стања на целој територији Републике Србије и потешкоћа у пословању установе, односно немогућности остварења сопствених приходасве сопствене приходе уплаћује у буџет Града Ниша, а да се сви расходи и издаци ове установе финансирају из буџета Града
 237. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 26.03.2020.

Решење којим се дозвољава обављање посебног облика градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша у циљу омогућавања обављања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама и запослених са радним налогом на територији Града Ниша, за време трајања ванредног стања
236. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.03.2020.

1.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дугорочног-инвестиционог кредита у износу од 85.000 еур-а, са роком отплате од 36 месеци од дана закључења уговора
2.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дозвољеног прекорачења, са  максималним  износом дозвољеног минуса по текућем рачуну од 50.000.000,00 динара, на период од годину дана
3.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара