41. седница ГВ – 25 01 2021

 1. Решење о додели награде најбољим студентима  факултета Универзитета у Нишу за 2020. годину, за постигнут успех у току студија и дипломираним студентима факултета Универзитета у Нишу, који су дипломирали са просечном оценом 10 у 2020. години39 седница ГВ – 14 1 2021

 1. Закључак о давању позитивног Мишљења о оправданости подношења Иницијативе за проширење подручја Слободне зоне Врање, на подручје Града Ниша269 седница ГВ – 11.08.2020.

 1. Решење о приступању изради Стратегије пошумљавања територије града Ниша – I фаза
 2. Решење о приступању изради Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији вишегодишњег индустријског отпада, степену и распореду контаминираног земљишта на локацији Електронске и Машинске индустрије Ниш268. Седница ГВ 07.08.2020. године

 1. Решење о реализацији пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса депоније Бубањ”
 2. Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области борачко инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2020. години267. Седница ГВ 04.08.2020. године

 1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дозвољеног прекорачења, са  максималним  износом дозвољеног минуса по текућем рачуну од 30.000.000 динара, на период од годину дана

 
266. Седница ГВ – 03.08.2020.

 1.  Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш којом се утврђује варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, са применом од 01.04.2020. године

 
265. Седница ГВ – 30.07.2020

 1. Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о утврђивању Предлога одлуке о одређивању праваца пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању праваца пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Ниша
 3. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
 4. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну, у износу од 30.000.000,00 динара
 5. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-113/2015-09 од 27.07.2015. године, којим се привредном субјекту RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DEJAN STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Avensis 2.0D-4DSDM/T6 LUNA“, са евиденционим бројем 010
 6. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-191/2017-09 од 19.10.2017. године, којим се привредном субјекту Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia Classic 1.2 Combi“ са евиденционим бројем 886
 7. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша – Секретаријата  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-97/2018-09 од 28.05.2018. године, којим се привредном субјекту Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Ibiza“ са евиденционим бројем 881
 8. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша – Секретаријата  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-142/2018-09 од 13.08.2018. године, којим се привредном субјекту Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen C4“ са евиденционим бројем 674
 9. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-131/2020-09 од 04.06.2020. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 581
 10. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-158/2018-09 од 22.08.2018. године, којим се привредном субјекту ПРИВРЕДНО ДРУШТВО МИЈОС ПЛУС ДОО НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ одобрава обављање такси превоза на територији Града Ниша возилом „Honda Insight“ са евиденционим бројем 492264. седница ГВ – 15.07.2020.

 1. Решење о учешћу и суфинансирању пројекта „ИНО-РЕГ: Иновациони екосистем као покретач регионалне конкурентности Нишавског округа“
 2. Решење о реализацији пројекта „Академија нових занимања“263. седница Градског већа – 10.07.2020.

 1. Закључак о давању сагласности да ЈП „Нишстан“ Ниш спроведе поступак јавне набавке за финансијску услугу три (3) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од по 5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана262. седница Градског већа – 08.07.2020.

 1. Решење о стављању ван снаге Решења o прихватању учешћа и финансирању пројекта „Да стари не буду сами“
 2. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Медиана“ Ниш
 3. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-224/2015-09 од 30.11.2015. године, којим се привредном субјекту ДРУШТВО ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА ДИМЕ ТАКСИ ДОО НИШ-ПАЛИЛУЛА одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Zafira 1.6“ са евиденционим бројем 677
 4. Решење о укидању Решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-93/2016-09 од 14.03.2016. године, којим се привредном субјекту IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Marea“ са евиденционим бројем 192
 5. Решење о укидању Решења Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-122/2018-09 од 12.07.2018. године, којим се привредном субјекту IVAN OGNJANOVIĆ PR TAKSI PREVOZ HALO WIN TAXI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Peugeot 301“ са евиденционим бројем 973