41. sednica GV – 25 01 2021

 1. Rešenje o dodeli nagrade najboljim studentima  fakulteta Univerziteta u Nišu za 2020. godinu, za postignut uspeh u toku studija i diplomiranim studentima fakulteta Univerziteta u Nišu, koji su diplomirali sa prosečnom ocenom 10 u 2020. godini39 sednica GV – 14 1 2021

 1. Zaključak o davanju pozitivnog Mišljenja o opravdanosti podnošenja Inicijative za proširenje područja Slobodne zone Vranje, na područje Grada Niša269 sednica GV – 11.08.2020.

 1. Rešenje o pristupanju izradi Strategije pošumljavanja teritorije grada Niša – I faza
 2. Rešenje o pristupanju izradi Elaborata o detaljnoj prospekciji i karakterizaciji višegodišnjeg industrijskog otpada, stepenu i rasporedu kontaminiranog zemljišta na lokaciji Elektronske i Mašinske industrije Niš268. Sednica GV 07.08.2020. godine

 1. Rešenje o realizaciji projekta „Projekat podizanja vetrozaštitnog pojasa deponije Bubanj”
 2. Rešenje o prihvatanju realizacije i finansiranja programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti boračko invalidske zaštite na teritoriji Grada Niša u 2020. godini267. Sednica GV 04.08.2020. godine

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 30.000.000 dinara, na period od godinu dana

 
266. Sednica GV – 03.08.2020.

 1.  Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, sa primenom od 01.04.2020. godine

 
265. Sednica GV – 30.07.2020

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Gradskog veća Grada Niša o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 3. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu, u iznosu od 30.000.000,00 dinara
 5. Rešenje o ukidanju Rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-113/2015-09 od 27.07.2015. godine, kojim se privrednom subjektu RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM DEJAN STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Avensis 2.0D-4DSDM/T6 LUNA“, sa evidencionim brojem 010
 6. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-191/2017-09 od 19.10.2017. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia Classic 1.2 Combi“ sa evidencionim brojem 886
 7. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-97/2018-09 od 28.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Ibiza“ sa evidencionim brojem 881
 8. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-142/2018-09 od 13.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Vizantija taxi usluge auto-taxi prevoza putnika društvo sa ograničenom odgovornošću Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen C4“ sa evidencionim brojem 674
 9. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-131/2020-09 od 04.06.2020. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 581
 10. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-158/2018-09 od 22.08.2018. godine, kojim se privrednom subjektu PRIVREDNO DRUŠTVO MIJOS PLUS DOO NIŠ-CRVENI KRST odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Niša vozilom „Honda Insight“ sa evidencionim brojem 492264. sednica GV – 15.07.2020.

 1. Rešenje o učešću i sufinansiranju projekta „INO-REG: Inovacioni ekosistem kao pokretač regionalne konkurentnosti Nišavskog okruga“
 2. Rešenje o realizaciji projekta „Akademija novih zanimanja“263. sednica Gradskog veća – 10.07.2020.

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da JP „Nišstan“ Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP „Nišstan“ Niš u iznosu od po 5.000.000,00 dinara sa periodom otplate od godinu dana262. sednica Gradskog veća – 08.07.2020.

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o prihvatanju učešća i finansiranju projekta „Da stari ne budu sami“
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću „Mediana“ Niš
 3. Rešenje o ukidanju Rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-224/2015-09 od 30.11.2015. godine, kojim se privrednom subjektu DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA DIME TAKSI DOO NIŠ-PALILULA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Zafira 1.6“ sa evidencionim brojem 677
 4. Rešenje o ukidanju Rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-93/2016-09 od 14.03.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Fiat Marea“ sa evidencionim brojem 192
 5. Rešenje o ukidanju Rešenja Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-122/2018-09 od 12.07.2018. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN OGNJANOVIĆ PR TAKSI PREVOZ HALO WIN TAXI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Peugeot 301“ sa evidencionim brojem 973