Kategorija: Akti GV

image_pdfimage_print

41. sednica GV – 25 01 2021

Rešenje o dodeli nagrade najboljim studentima  fakulteta Univerziteta u Nišu za 2020. godinu, za postignut uspeh u toku studija i diplomiranim studentima fakulteta Univerziteta u Nišu, koji su diplomirali sa...

269 sednica GV – 11.08.2020.

Rešenje o pristupanju izradi Strategije pošumljavanja teritorije grada Niša – I faza Rešenje o pristupanju izradi Elaborata o detaljnoj prospekciji i karakterizaciji višegodišnjeg industrijskog otpada, stepenu i rasporedu kontaminiranog zemljišta...

268. Sednica GV 07.08.2020. godine

Rešenje o realizaciji projekta „Projekat podizanja vetrozaštitnog pojasa deponije Bubanj” Rešenje o prihvatanju realizacije i finansiranja programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa...

267. Sednica GV 04.08.2020. godine

Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dozvoljenog prekoračenja, sa  maksimalnim  iznosom dozvoljenog minusa po tekućem računu od 30.000.000 dinara, na period od godinu...

266. Sednica GV – 03.08.2020.

 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Gradska toplana” Niš kojom se utvrđuje varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, sa primenom od 01.04.2020. godine