Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” i Upitnik za mentore

Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”, od dana, 06.04.2020. godine
Obaveštenje o terminima treninga za organizacije civilnog društva u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o terminima treninga za organizacije civilnog društva u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Tekst Obaveštenja

Prijavni list

Finalni Plan Održavanja

Materijali

 
Obaveštenje o izmeni Javnog poziva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.

Obaveštenje o izmeni Javnog poziva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.
Produženje roka za podnošenje projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06. MAJA 2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs

 
Produžetak roka konkursa za poziv za članstvo u Komisiji za izbor projekata OCD

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA
PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U POSEBNOJ KOMISIJI ZA IZBOR PREDLOGA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA.
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06.04.2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs
PrilogJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini
JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj

JA V N I P O Z I V organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj radnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva na konkursu Grada Niša u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvojU SKLOPU PROJEKTA „PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA“ (sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA))

 

PRILOG: Konkursna dokumentacija
JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ,  RASPISUJE:

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA
Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa  od javnog interesa koje  realizuju udruženja  u oblasti boračko invalidske  zaštite  u 2020.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti boračko invalidske zaštite u 2020.godini

ANEKS-1-Izjava podnosioca prijave na Konkurs

Prilog 1- Obrazac za pisanje programa

Prilog 2 – Obrazac TABELE budžeta programa

Prilog-3-Obrazac-mesecnog-plana-aktivnosti

Prilog-4 -Izvršni pregled  programa

Prilog-5-Narativni-budžet-programa 2020

Prilog 6 – 2020 Uputstvo za pisanje programa

Prilog 7- 2020 Uputstvo za sastavljanje budžeta

Bliža merila za izbor programa sa dopunskim kriterijumima-način bodovanja