Odluka Komisije za izbor korisnika usluga personalnih asistenata i ličnih pratilaca po prigovorima

Odluka Komisije za izbor korisnika usluga personalnih asistenata i ličnih pratilaca po prigovorima
Konačna rang lista bodovanja za lične pratioce- konkurs 2021

Konačna rang lista bodovanja za lične pratioce- konkurs 2021
Konačna rang lista bodovanja za personalne asistente za konkurs 2021

Konačna rang lista bodovanja za personalne asistente za konkurs 2021
Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2021. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2021. godini

Konkurs-2021.pdf

Obrazac-1a-Budžet-projekta-23.xls

Obrazac-2-Finansijski-izveštaj-23.xlsx

Obrazac-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-26.docx

Obrazac-2-Narativni-izveštaj-25.docx
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

 

 1. konkurs
 2. Bliža merila Komisije
 3. Prilog 1
 4. Aneks 1
 5. Prilog 2
 6. Prilog 3
 7. Uputstvo za popunjavanje priloga 3
 8. Prilog 4
 9. Prilog 5
 10. Prilog6
 11. Prilog 7
 12. Smernice

 
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Smernice-za-podnosioce-programa-1-to.doc

Prilog-1-Obrazac-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-2-Obrazac-budzeta-programa-1-1.xls

Prilog 3-Obrazac mesecnog plana aktivnosti-2021.xls

Prilog-4-Izvrsni-pregled-programa-1-1.doc

Prilog-5-Narativni-budzet-programa-1-1.doc

Prilog-6-Uputstvo-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-7-Uputstvo-za-sastavljanje-budzeta-1-1.doc

Uputstvo-za-popunjavanje-Priloga-3-1.doc

ANEKS-1-Izjava-podnosioca-prijave-na-Konkurs-2021-1.doc

JAVNI-POZIV.doc

bliza-merila-komisija.doc

 

 
Tabele bodovanja za lične pratioce i za personalne asistente-konkurs 2021

Tabela bodovanja za lične pratioce-konkurs 2021(.doc)

Tabela bodovanja za personalne asistente-konkurs 2021(.doc)
Oglas za javni konkurs za izvršilačko mesto Pravobranilački pomoćnik 2 – savetnik u Pravobranilaštvu Grada Niša

Oglas za javni konkurs za izvršilačko mesto Pravobranilački pomoćnik 2 – savetnik u Pravobranilaštvu Grada Niša, od 22.01.2021. godine
INTRENI KONKURS I OGLAS ZA PRAVOBRANILAŠTVO GRADA NIŠA od 19.01.2021 do 27.01.2021 god.

REŠENJE O OBJAVLJIVANJU AKATA NA INTERNET PREZENTACIJI  GRADA NIŠA

INTERNI KONKURS  ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG  RADNOG MESTA U PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NIŠA

Prilog: Original dokumenta
Javni konkurs za besplatne obuke za mlade

Javni konkurs za besplatne obuke za mlade

Prijavni formular za besplatne obuke za mlade