Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2020. години

Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2020. години

Образац 7- за стипендије (word);

Потврда гранског савеза (word).
Саопштење за јавност_НТП Ниш_Јавни позив_24.4.2020.

Саопштење за јавност 

НТП Ниш (Научно технолошки парк Ниш)

Јавни позив_24.4.2020.
Закључак Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у вези Јавног позива за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша на данашњој седници донео је Закључак о прекиду свих радњи у спровођењу Јавног позива за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години – Групе 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг, број 835-1/2020-01 од 06.03.2020. године (линк – word документ у прилогу).
 
Нови рок за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години биће утврђен након престанка ванредног стања, а сви до сада поднети захтеви за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години остају да важе.
Прилог: Закључак Савета за безбедност саобраћаја Града НишаЈА В Н И П О З И В организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Града Ниша у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој

ЈА В Н И П О З И В организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Града Ниша у партнерству са Програмом Уједињених нација за развојУ СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“ (спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, а финансира Влада Шведске (SIDA))

 

ПРИЛОГ: Конкурсна документација
Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша расписује Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години – Групе 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг.

Позивају се родитељи или старатељи са територије Града Ниша чија су деца рођена током 2019. године да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила.

Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и огласној табли Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај у улици Вожда Карађорђа број 24.

Образац захтева може се преузети са следећег линка – word документ

Рок за подношење захтева је 27.03.2020. године до 15 часова.

Пријаве (попуњен oбразац захтева (пријавни формулар) са пратећом документацијом) подносе се искључиво преко писарнице Градске управе Града Ниша (ул. Николе Пашића бр. 24).
Расписан Јавни позив за избеглице

Град Ниш обавештава избеглице које су конкурисале  са циљем решавања  стамбених потреба  посебно социјално угрожених категорија  избеглица,давањем на коришћење 2 стамбене јединице  намењених за социјално становање у заштићеним условима  на териотрији Града Ниша ,а у оквиру Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5, да ће јавни позив  бити расписан 02.03.2020.године на огласним таблама Града Ниша ,Центра за социјални рад „Свети Сава“,Комесаријата за избеглице и миграција и на интернет страни Града Ниша www.ni.rs  и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Заинтересована лица подносе пријаве  на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника у року од 15 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља на писарницу Центра за социјални рад „Свети Сава“ или на адресу Центар за социјални рад“Свети Сава“ Ниш.улица Светозара Марковића бр.41 са напоменом „За јавни позив –Регионални стамбени програм-Стамбени програм у Републици Србији-Потпројекат 5-социјално становање у заштићеним условима“.

Пријаве се подносе у периоду  од 02.марта 2020.године до 16.марта 2020.године.
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената

Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину

 

ПРИЈАВA  ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА из средстава буџета Града Ниша за 2020.годину

 
Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима

Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима од дана 13.01.2020
ЈАВНИ ПОЗИВ За решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша

 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 10 сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији града ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 10 сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији града ниша