Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

„Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu“

 

  1.  Prilog 1-za građane
  2. Prilog 1A-za stambene zajednice
  3. Prilog 2
  4. Prilog 3-izjava o članovima domaćinstva
  5. Prilog 4-Izjava, saglasnost
  6. Prilog 5-Pravilnik
  7. NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI ( 1. i 2. deo)KARTA VAŽEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

KARTA VAŽEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU
JAVNI POZIV BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE GRADA NIŠA UZ UČEŠĆE GRADA NIŠA U SUBVENCIONISANJU KAMATE NA KREDITE

JAVNI POZIV BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE GRADA NIŠA UZ UČEŠĆE GRADA NIŠA U SUBVENCIONISANJU KAMATE NA KREDITE
Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA
Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

Javni uvid u NACRT TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025
JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2021.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2021.

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE-LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH-2021.

NESUBVENCIONISANE DELATNOSTI
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021.

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021.
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI STRUČNE PRAKSE
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2021

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2021.

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM