Javni uvid u NACRT IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021.DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid u NACRT IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU
Javni uvid u NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

Javni uvid u NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE
Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije dela Rujničke reke

Javni uvid U Nacrt plana detaljne regulacije dela Rujničke reke

 
Rani javni uvid u Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – treća faza

Rani javni uvid u Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – treća faza( dokumentacija)
Plan detaljne regulacije naselja Sićevo, na području GO Niška Banja

Ponovljeni javni uvid u Plan detaljne regulacije naselja Sićevo, na području GO Niška Banja (dokumentacija)
Četvrte izmene i dopune Plana generalne regulacije područja GO Medijana – parcijalne izmene

Četvrte izmene i dopune Plana generalne regulacije područja GO Medijana – parcijalne izmene
Rani javni uvid u Plan generalne regulacije naselja Berčinac, na području Gradske opštine Crveni Krst

Rani javni uvid u Plan generalne regulacije naselja Berčinac, na području Gradske opštine Crveni Krst(Dokumentacija)
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA MILJKOVAC I LOKALITETA VIDRIŠTE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA MILJKOVAC I LOKALITETA VIDRIŠTE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST(dokumentacija)
NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA GORNJA TRNAVA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA GORNJA TRNAVA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST (Dokumentacija)
Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2020. godini

Savet za bezbednost saobraćaja Grada Niša raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2020. godini – Grupe 1, 2 i 3 za prevoz dece od 9 do 36kg.

Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije Grada Niša čija su deca rođena tokom 2020. godine da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila.

Javni poziv je objavljen na sajtu Grada Niša i oglasnoj tabli Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove u ulici Vožda Karađorđa broj 24.

Obrazac zahteva može se preuzeti sa sledećeg linka – word dokument u prilogu.

Rok za podnošenje zahteva je 12.02.2021. godine do 15 časova.

Prijave (popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom dokumentacijom) podnose se isključivo preko pisarnice Gradskih uprava Grada Niša (ul. Nikole Pašića br. 24).

 

Prilozi:

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2020. godini

Obrazac za prijavu