Rešenja o prestanku funkcije direktora i imenovanju VD direktora

Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Gradska toplana Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Objedinjena naplata Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Parking-servis Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Tržnica Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Gradska stambena agencija Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Gradska toplana Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Objedinjena naplata Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Parking-servis Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Tržnica Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Gradska stambena agencija Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Raspisan je drugi Javni konkurs za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu i traje do 22.11.2021.
Produžen je rok za prijave po Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. do 01.11.2021. godine
INTERNI  KONKURS ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U KANCELARIJI ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – „Operativni poslovi u vezi sa realizacijom ulaganja“ 

INTERNI  KONKURS ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U KANCELARIJI ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – „Operativni poslovi u vezi sa realizacijom ulaganja“  
INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U KANCELARIJI ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – „Pravno – administrativni poslovi“

INTERNI  KONKURS ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U KANCELARIJI ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – „Pravno – administrativni poslovi“    
Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora

Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora dana 15.10.2021. godine
Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2022. godinu

Obrazac 1- za domaća takmičenja;

Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;

Obrazac 4- za gradske manifestacije;

Izjava o dostavljenoj dokumentaciji;

Izjava o partnerstvu;

Potvrda granskog saveza.
Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-4425/3 od 30.09.2021. god.

 1. Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-4425/3 od 30.09.2021. god. sa obrazloženjem,
 2. Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-4420/1 od 29.09.2021. godine 
 3. PrilogJavni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

„Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu“

 

 1.  Prilog 1-za građane
 2. Prilog 1A-za stambene zajednice
 3. Prilog 2
 4. Prilog 3-izjava o članovima domaćinstva
 5. Prilog 4-Izjava, saglasnost
 6. Prilog 5-Pravilnik
 7. NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI ( 1. i 2. deo)
 8. NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 3. deoKonačne rang liste za Konkurs za prodaju stanova

1. KONAČNA RANG LISTA JEDNOSOBAN

1. NERANGIRANI KANDIDATI JEDNOSOBAN

2. KONAČNA RANG LISTA DVOSOBAN

2. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN

3. KONAČNA RANG LISTA DVOSOBAN

3. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN

4. KONAČNA RANG LISTA DVOIPOSOBAN

4. NERANGIRANI KANDIDATI DVOIPOSOBAN

5. KONAČNA RANG LISTA TROSOBAN

5. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN

6. KONAČNA RANG LISTA TROSOBAN

6. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN