Category: Градско Веће

image_pdfimage_print

34. седница Градског већа града Ниша– 25.12.2020.

Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене...

33. седница Градског већа града Ниша– 24.12.2020.

Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације насеља Просек, на подручју ГО Нишка Бања Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији...

32. седница Градског већа града Ниша– 22.12.2020.

Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Кравље,...

31. седница ГВ – 21.12.2020.

1. Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Ниша 2.    Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма очувања...

30. седница ГВ – 16.12.2020.

1.   Амандман I на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину 2.    Амандман II на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину 3.    Амандман III на Предлог одлуке...

29. седница ГВ – 15.12.2020.

1.Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању плаћања закупнине закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Ниш односно на коме Град Ниш има посебна својинска овлашћења,...

28. седница ГВ – 14.12.2020.

1. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту Плана развоја Града Ниша за период од 2021 – 2027. године 2.    Закључак о давању сагласности да се...

27. седница ГВ – 11.12.2020.

1.Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину 2.    Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава...

25 седница Градског већа – 03 12 2020

Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ да позајмицу у мазуту у количини до 60 тона