1

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за пројекат појачаног одржавања државног пута IA реда бр. 1 деоница: НИШ (ТРУПАЛЕ)- НИШ (БАТУШИНАЦ)

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – српска верзија

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ – енглеска верзија