1

Измена административних процедура – одсек за социјалну заштиту

  1. Шифра АП ДС. 1-9-1 Захтев за електричну ЕУК.docx
  2. Шифра АП ДС. 1-9-3 Захтев о чињеницама о којима се води службена ебиденција.docx
  3. Шифра АП ДС. 3-12-1 бесплaтнa вожњa труднице .doc
  4. Шифра АП ДС. 3-12-2 бесплaтнa вожњa дaвaоци крви .doc
  5. Шифра АП ДС. 3-12-3 бесплaтнa вожњa треце дете .doc
  6. Шифра АП ДС. 3-12-4 бесплaтнa вожњa особе сa инвaлидитетом .doc
  7. Шифра АП ДС. 3-12-5 бесплaтнa вожњa прaтилaц особе сa инвaлидитетом .doc
  8. Шифра АП ДС. 3-13-1 бесплaтно пaркирaње .doc