Privreda

image_pdfimage_print

Region južne Srbije ima najviše neiskorišćenih potencijala, a kako će u narednom periodu biti stecište velikih državnih kapitalnih projekata, očekuje se da će potencijalni investitori pronaći svoj interes da ulože kapital.

Niški region se nalazi na važnoj raskrsnici puteva između Evrope i Azije, jer povezuje centralnu i zapadnu Evropu sa Grčkom i Turskom. Tu je značajno arheološko nalazište rimskog grada Medijana iz IV veka n.e., gde je rođen slavni rimski imperator Konstantin Veliki. Zahvaljujući položaju i bogatoj prirodi šire okoline, Niš ima izuzetne turističke potencijale u čemu prednjače Niška Banja i brojna izletišta na obroncima Stare i Suve planine.
Predstavljanjem konkretnih poslovnih prilika i primera uspešnog poslovanja, promocijom privrednih potencijala sa težnjom da svaki problem pretvori u poslovnu šansu, grad Niš će na najbolji mogući način povezivati predstavnike vlasti, privatnog i NVO sektora, i tako uticati na stvaranje povoljnijeg i podsticajnijeg ambijenta kako za domaće tako i za strane investicije.

Grad Niš biće dobar domaćin stranim i domaćim investitorima i u najboljem svetlu će predstaviti carski Niš, grad koji je spreman da prihvata nove ideje i poslovne planove i koji ima šta da ponudi potencijalnim investitorima.

Grad Niš je usvojio osnovne principe moderne lokalne administracije koji podrazumevaju efikasnu, dostupnu i pouzdanu lokalnu samoupravu.

Formirani su:

Pogledajte: Lokacije za investicije

Dobrodošli u Niš!

Najbolje okruženje i uslovi za pokretanje biznisa

Investicione mogućnosti

Snažna podrška lokalne samouprave

Veliki potencijali