Универзитетска библиотека

image_pdfimage_print

ubn_zgrada_2Универзитетска библиотека «Никола Тесла» у Нишу је библиотека општенаучног типа и информативно-реферални центар Универзитета у Нишу. Библиотека је основана 18. маја 1967. године са циљем да помаже наставу, научни и стручни рад наставника и студената Универзитета. Од 1987. године носи име Николе Тесле. Услуге библиотеке могу користити и сви грађани, организације и фирме.

Библиотека редовно прати развој Универзитета у Нишу и његове потребе за научном и стручном литературом и информацијама, прати развој библиотечке делатности, законе, стандарде, развој информатичке технологије и аутоматизације библиотечког пословања, и у складу са тим ради на изменама и надоградњи своје организације и библиотечког информационог система.

Током година, од класичне библиотеке прерасла је у најзначајнији и најмодернији информационо-документациони центар овог дела Србије.

Циљ Библиотеке је да се и даље развија тако да у потпуности одговори захтевима корисника модерног, информатичког доба.

ФОНДОВИ

UniverzitetskaBiblioteka

Један од најважнијих задатака Библиотеке је богаћење библиотечких фондова. Набавка публикација обавља се у складу са потребама свих студијских група Универзитета у Нишу, али и других научних и културних институција, као и привреде Ниша и околине. Публикације се набављају куповином, разменом или поклоном. У последње време фондови су значајно обогаћени поклонима појединаца и институција из земље и иностранства. Библиотека поседује богат фонд монографских и серијских публикација (углавном научних и стручних часописа). Посебно је значајна велика збирка домаће и стране приручне литературе (енциклопедије, речници, лексикони, библиографије), збирка магистарских и докторских теза одбрањених на Универзитету у Нишу, као и неколико вредних легата истакнутих људи овога краја. Фонд садржи обимну литературу из области друштвених, природних и техничких наука, медицине, језика и књижевности, филозофије и психологије, као и најновију информатичку литературу, а посебно место припада бројним капиталним издањима из области уметности.

РАЗВОЈНА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека прати развој библиотечке делатности у Србији и свету и брине о сопственом стручном и технолошком развоју. Истовремено, Библиотека радо пружа помоћ свим факултетским библиотекама Универзитета, као и народним и школским библиотекама у окружењу.

ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

UniverzitetskaBiblioteka

Информативна делатност Библиотеке има за циљ да корисницима пружи помоћ у проналажењу свих врста научних и стручних информација, на основу сопственог и фондова других библиотека у земљи и свету, као и коришћењем oсталих класичних и електронских извора информација. У оквиру ове делатности ради и Центар за правне информације који поседује богату збирку научне и стручне литературе из области домаћег и европског права.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

NikolaTesla

Библиотека развија сопствену издавачку делатност. Публикације издаје самостално или у сарадњи са другим институцијама и појединцима.
У оквиру Библиотеке Библиографије објављује библиографије радова наставника и сарадника Универзитета у Нишу, библиографије чланака из часописа, каталоге и разне пописе литературе.
У Библиотеци Монографије објављује књиге које су садржајем везане за Николу Теслу, град Ниш или библиотечку делатност.

ИЗЛОЖБЕ

У жељи да своје фондове што више приближи корисницима, Библиотека организује изложбе новонабављених публикација, као и тематске изложбе везане за актуелне догађаје или значајне датуме у науци и култури. Такође, Библиотека организује и продајне изложбе књига реномираних српских издавача и увозника.

ПРОМОЦИЈЕ

Библиотека организује промоције својих и издања Универзитета, као и других значајних публикација из области науке и уметности.

Детаљније се можете информисати на интернет адреси: www.ubnt.ni.ac.rs.