Народна библиотека

image_pdfimage_print

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “СТЕВАН СРЕМАЦ” НИШ
Директор: Небојша Васић
Адреса: Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
Тел: 018/511-403, 511-405; Факс: 018/250-188, 511-410
Е-пошта: n.vasic09@yahoo.com
Интернет страница: www.nbss.rs

Радно време:
Радним даном од 07:30-20 сати, а суботом од 08-13 сати.
Рад са корисницима радним даном од 08 – 19:30 сати, а суботом од 08-12:30 сати.
Одељење завичајних и посебних фондова ради од 07:30 до 14:30

О БИБЛИОТЕЦИ:

Народна библиотека «Стеван Сремац» је једна од најстаријих културних установа у Граду и прва јавна библиотека у Јужној Србији.

Група професора је у оквиру Гимназије 1879. године основала библиотеку и читаоницу, које су служиле и грађанима, те се ова година сматра годином оснивања нишке Народне библиотеке.

Две су значајне личности битне за даљи живот Библиотеке. Нишки владика, Јероним Јовановић, је 13. маја 1894. године, тестаментом завештао своју кућу с двориштем, новац и богату личну библиотеку за оснивање библиотеке, која је после дугог судског процеса, свечано отворена 19. септембра 1904. годинe.

Библиотека је 1906. године добила још једну значајну донацију. Након изненадне смрти Стевана Сремца, његов брат, Јован Сремац, поклонио је целокупну пишчеву личну библиотеку Народној библиотеци.

Од отварања до краја Другог светског рата Библиотека је била под патронатом Гимназије. Директор Гимназије уједно је био и старатељ Библиотеке, а као библиотекари радили су гимназијски професори.

У Првом светском рату, бугарски окупатор однео је у Софију преко 11.000 драгоцених књига и библиотечки инвентар, а незнатан број је после завршетка овог рата враћен.

У Другом светском рату, немачки окупатор спалилио је око 5.000 одабраних наслова, а велики број осталих књига се током окупације изгубио. Након ослобођења, обновљени фондови страдали су у великој поплави, 23. јуна 1948. године у којој је уништено преко 2000 књига и скоро целокупна периодика.

Након вишегодишњег мењања локација, Народна библиотека је 1959. године пронашла своје место у згради некадашње општинске управе, у улици Боривоја Гојковића бр. 9.

Данас је Народна библиотека «Стеван Сремац» савремена институциа са 69 запослених радника, која располаже фондом од преко 250.000 монографских и преко 950 наслова серијских публикација, богатом Завичајном збирком, као и Кабинотом графике, јединственим у земљи, са око 200 оригиналних графичких отисака.

С аутоматизацијом библиографске обрада започело се 2005.године у програму НИБИС, који је урађен по ЈУНИМАРК (УНИМАРК) стандарду.

На почетку новог миленујума, главни задатак Библиотеке је успешно прилагођавање новим технолошким достигућима како би задовољила потребе модерног корисника информатичког доба.