Javna preduzeća

image_pdfimage_print

Spisak komunalnih usluga sa cenama po jedinici mere (klikom na link skidate excel tabelu)


Godišnji izveštaji o radu pružalaca komunalnih usluga JKP “GRADSKA TOPLANA”

Adresa: Blagoja Parovića 3
Telefon: 018/4533-927, 4530-413
Faks: 018/4533-927
E-pošta: nitop@nitoplana.rs
Internet strana: www.nitoplana.co.rs
v.d. direktora: Predrag Milačić, dipl. inž. elektroteh. za elektroniku i telekomunikacije

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JKP “MEDIANA”

Adresa: Mramorska 10
Telefon: 018/4253-990, 528-880
Faks: 018/4253-990, 528-8801
E-pošta: mediana@medianis.rs
Internet strana: www.jkpmediana.rs
v.d. direktora : Dragoslav Pavlović, dipl. inž. elektronike

↑ Povratak na vrh stranice ↑


 JKP “GORICA”

Adresa: Tvrđava bb
Telefon: 018/515-541
Faks: 018/515-559
E-pošta: office@jkpgorica.rs
Internet strana: www.jkpgorica.rs
v.d. direktora: Ivana Stanić

↑ Povratak na vrh stranice ↑


 JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU “NAISUS”

Adresa: Knjeginje Ljubice 1/1
Telefon: 018/531-275
Faks: 018/502-715
E-pošta: info@naissus.co.rs
Internet strana: www.jkpnaissus.co.rs
v.d. direktora:
Igor Vučić, dipl. ekonomista

↑ Povratak na vrh stranice ↑


 JKP “OBJEDINJENA NAPLATA”

Adresa: Nade Tomić 7
Telefon: 018/511-830, 511-831, 531-832
Faks: 018/521-565
E-pošta: info@jkponnis.rs
Internet strana: www.jkponnis.rs
Direktor: Jelena Stojanović, dipl. pravnik

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JKP “PARKING SERVIS”

Adresa: Vožda Karađorđa 84a
Telefon: 018/517-333, 517-555, 517-778
Faks: 018/517-777
E-pošta: info@nisparking.rs
Internet strana: www.nisparking.rs
Direktor: Dejan Dimitrijević, dipl. inž. elektronike

↑ Povratak na vrh stranice ↑


 JKP “DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA”

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 8
Telefon: 018/505-655
Faks: 018/520-041
E-pošta: info@jgpnis.rs
Internet strana: www.jgpnis.rs
Direktor: Milan Milić

↑ Povratak na vrh stranice ↑


 JKP ZA PIJAČNE USLUGE “TRŽNICA”

Adresa: Đuke Dinić 4
Telefon: 018/257-525, 257-565
Faks: 018/257-525, 257-565
E-pošta: info@trznicanis.rs
Internet strana: www.trznicanis.rs
Direktor: Goran Đorđević, dipl. inž. elektronike

 

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JP ZA AERODROMSKE USLUGE „AERODROM NIŠ“

Adresa: Vazduhoplovaca 24
Telefon: 018/4580-023
Faks: 018/4583-003
E-pošta: office@nis-airport.com
Internet strana: www.nis-airport.com
Direktor: Vladica Đurđanović

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JP “GRADSKA STAMBENA AGENCIJA”

Adresa: Generala Milojka Lešjanina 41a
Telefon: 018/252-472, 252-467
Faks: 018/252-160
E-pošta: info@gsanis.co.rs
Internet strana: www.gsanis.co.rs
Direktor: Vladan Stojanović

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JP “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA”

Adresa: 7. juli 6
Telefon: 018/520-790
Faks: 018/520-540
E-pošta: direkcija@direkcija.co.rs
Internet strana: http://www.dign.rs/
Direktor:
Nebojša Lović, dipl.inž.građ.

 

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JP ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“

Adresa: Branka Krsmanovića 1
Telefon: 018/4234-358, 528-250, 4234-379
Faks: 018/4232-441
E-pošta: dir@nisstan.rs
Internet strana: www.nisstan.rs
v.d. direktora: Miroljub Ćupić

↑ Povratak na vrh stranice ↑


TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠA

Adresa: Nade Tomić 15
Telefon: 524-877
Faks:
E-pošta: info@visitnis.org
Internet strana: www.visitnis.org
Direktor: Dragana Petković

↑ Povratak na vrh stranice ↑


JP “ZAVOD ZA URBANIZAM”

Adresa: 7. juli 6
Telefon: 018/243-095, 243-363, 355-462, 241-386
Faks: 018/241-673
E-pošta: info@zurbnis.rs
Internet strana: www.zurbnis.rs
Direktor: Miroljub Stankovićmagistar-dipl.inž. arhitekture