Inspekcija za zaštitu životne sredine Grada Niša

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine, za 2019. godinu


Plan rada inspekcije za zaštitu životne sredine za 2020. godinu

Godišnji plan rada za 2019. godinu


DOSTAVA PODATAKA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

KL OTP-P 02 postupanje sa neopasnim i inertnim otpadom proizvođača otpada

KONTROLNA LISTA ZA DEPONIJE

KONTROLNA LISTA ZA OTPADNA ULJA

KONTROLNA LISTA ZA OTPADNA VOZILA

KONTROLNA LISTA ZA OTPADNU GUMU

KONTROLNA LISTA ZA SKLADIŠTENJE OTPADA

KONTROLNA LISTA ZA TRETMAN OTPADA

STUDIJA O PROCENI UTICAJA

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti

ZASTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

ZASTITA OD NEJONIZUJUCIH ZRAČENJA KONTROLNA LISTA 1

ZASTITA OD NEJONIZUJUCIH ZRAČENJA KONTROLNA LISTA 2

ZAŠTITA VAZDUHA Niš