Inspekcija za puteve Grada Niša

Godišnji izveštaj o radu inspekcije za puteve za 2019. godinu


Izveštaj o radu inspekcije za puteve za 2019. godinu


Godišnji Plan rada za 2020.g.

Plan aktivnosti 2020 oip


K.LISTA 1-KONTROLA UPRAVLJAČA GNSIP
K.LISTA 2-Kontrola kolovozne konstrukcije GNSIP
K.LISTA 3-Kontrola zabrana na javnom putu čl.49 i 50 ZoP GNSIP
K.LISTA 4-Kontrola vanrednog prevoza GNSIP
K.LISTA 5-Kontrola postavljenih reklama GNSIP
K.LISTA 6-Kontrola zabrane izgradnje na javnom putu GNSIP
K.LISTA 7-Pregled puta u zimskim uslovima GNSIP