1

Игор Војиновић

ИГОР ВОЈИНОВИЋ

Игор Војиновић је рођен 28.11.1978. године у Нишу.

Основну школу и Гимназију „9. мај“ завршио је у Нишу, као носилац Вукове дипломе и најбољи ученик генерације. Дипломске и мастер студије завршио је на Економском факултету Универзитета у Нишу.

Бивши је стипендиста немачке Конрад – Аденауер фондације. Радио је као регионални тренер Националног демократског института из Вашингтона. Банкарско искуство стекао је на пословима саветника у Прокредит банци.

Запослен је у ЈКП “Паркинг сервис“- Ниш од 2007. године, на различитим пословима (портпарол, сручни сарадник у служби финансија, руководилац службе за развој и инвестиције, саветник директора).