Igor Vojinović

IGOR VOJINOVIĆ

Igor Vojinović je rođen 28.11.1978. godine u Nišu.

Osnovnu školu i Gimnaziju „9. maj“ završio je u Nišu, kao nosilac Vukove diplome i najbolji učenik generacije. Diplomske i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Bivši je stipendista nemačke Konrad – Adenauer fondacije. Radio je kao regionalni trener Nacionalnog demokratskog instituta iz Vašingtona. Bankarsko iskustvo stekao je na poslovima savetnika u Prokredit banci.

Zaposlen je u JKP “Parking servis“- Niš od 2007. godine, na različitim poslovima (portparol, sručni saradnik u službi finansija, rukovodilac službe za razvoj i investicije, savetnik direktora).