Uprava za kulturu

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Vožda Karađorđa 16
Telefon: 018/505-633
Faks: 018/505-632
Načelnik:  Nebojša Stevanović
e- mail: nebojsa.stevanovic@gu.ni.rs


NADLEŽNOSTI UPRAVE:

Uprava za kulturu obrazovana je za oblast kulture i informisanja. U skladu sa svojim ovlašćenjima, koja proističu iz zakona i propisa Grada, Uprava  obavlja poslove poverene zakonom i utvrđene propisima Grada. Uprava za kulturu ima dva odseka u kojima se obaljaju sledeći poslovi:

 1. Odsek za Ustanove u kulturi
 2. Odsek za gradske manifestacije i međunarodnu saradnju

I  ODSEK ZA USTANOVE U KULTURI  obavlja upravno-nadzorne, pravne,  planske, analitičke, stručno-operativne, finansijsko-materijalne i druge poslove vezane za praćenje rada i obezbeđivanje funkcionisanja  javnog preduzeća i ustanova iz oblasti kulture i informisanja.

U odseku se obavljaju sledeći poslovi:

 • vršenje upravnog nadzora nad zakonitošću rada i akata javnog preduzeća i ustanova;
 • kontinuirano praćenje stanja i poslovanja, evidentiranje i sagledavanje potreba ustanova, organizacija, udruženja;
 • izrada predloga finansijskih planova raspodele sredstava i praćenje realizacije;
 • prijem i kontrola zahteva i finansijske dokumentacije korisnika, obrada i praćenje realizacije podnetih zahteva;
 • pribavljanje i kontrola godišnjih izveštaja i programa rada i drugih normativnih akata ustanova čiji je osnivač Grad Niš i dostavljanje na razmatranje i saglasnost nadležnom organu osnivača;
 • kontrola izrade nacrta normativnih akata, rešenja, ugovora, izveštaja, informacija i drugih akata iz delokrugajavnih preduzeća i ustanova;
 • izrada nacrta i ostalo iz delatnosti odseka
 • kontinuirano praćenje stanja, evidentiranje i sagledavanje potreba za kapitalnim investiranjem i tekućim održavanjem u objekte ustanova u oblasti kulture;
 • učestvovanje u pripremi programa kapitalnog investiranja u nefinansijsku imovinu koji donosi Uprava kao direktni budžetski korisnik;
 • praćenje realizacije programa kapitalnog investiranja u nefinansijsku imovinu;
 • učestvovanje u postupcima javnih nabavki;
 • praćenje rada komisija i drugih tela tela koja obrazuju organi Grada za oblast kulture;
 • priznavanje prava na plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u vidu zanimanja u oblasti kulture;
 • priprema strategije kulturnog razvoja Grada i akcionog plana i učestvovanje u izradi i sprovođenju strategije i akcionog plana;
 • stvaranje uslova za unapređenje i razvoj kulture;
 • ostvarivanje saradnje sa kulturnim stvaraocima van institucija kulture kao i ustanovama kulture iz drugih gradova;
 • praćenje i primena zakona i drugih propisa iz delokruga rada odseka.

II ODSEK ZA GRADSKE MANIFESTACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU obavlja upravno-nadzorne, planske, analitičke, stručno-operativne, finansijsko-materijalne i druge poslove vezane za finansiranje rada i obezbeđivanje funkcionisanja  indirektnih korisnika i korisnika budžeta Grada iz oblasti kulture, kao i poslove vezane za  kulturni razvoj Grada.

U odseku se obavljaju sledeći poslovi:

 • kontinuirano praćenje rada i poslovanja, evidentiranje i sagledavanje potreba gradskih javnih manifestacija u oblasti kulture;
 • planiranje sredstava za finansiranje potreba za koje se na osnovu zakona obezbeđuju sredstva u budžetu lokalne samouprave;
 • izrada predloga finansijskih planova, učestvovanje u pripremi planova javnih nabavki i praćenje realizacije gradskih manifestacija;
 • učestvovanje u pripremi programa kapitalnog investiranja u nefinansijsku imovinu koji donosi Uprava kao direktni budžetski korisnik;
 • praćenje realizacije programa kapitalnog investiranja;
 • učestvovanje u postupcima javnih nabavki;
 • izrada rešenja, ugovora, izveštaja, informacija i drugih akata iz delokruga odseka;
 • saradnja i praćenje rada komisija i drugih tela koja obrazuju organi grada;
 • učestvovanje u pripremi strateških i planskih dokumenata;
 • prijem i kontrola zahteva i finansijske dokumentacije korisnika, obrada i praćenje realizacije podnetih zahteva;
 • praćenje i primena zakona i drugih propisa iz delokruga rada odseka;
 • praćenje, sagledavanje i održavanje kulturne baštine grada.

Kontakt telefoni:

018/505-633 Tehnički sekretar

018/505-634 Odsek za ustanove u kulturi

018/505-636 Odsek za gradske manifestacije i međunarodnu saradnju