Одсек за саобраћај

image_pdfimage_print

Одсек са саобраћај, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај задужен је за послове из области:

  • јавног превоза путника,
  • регулисања саобраћајних токова  и
  • послова стационарног саобраћаја.

У оквиру одсека, у делу јавног превоза раде се анализе система јавног градског и приградског превоза путника након увођења интегрисаног тарифног система, које помажу у стварању реалне слике стања система превоза путника у свакодневном животу становника Ниша.

Са Одсеком за правне и економско–финансијске послове припрема решења и одлуке које утичу на повећање нивоа квалитета превозне услуге, увођење нових технологија, константно праћење свих улазно – излазних параметара, праћење нивоа квалитета услуге  и предлагање адекватних решења неопходних за управљање системом ЈГПП-а.

Ради унапређења делатности такси превоза Одлука о ауто-такси превозу је на снази  је од 06.04.2009.године. Осим увођења реда и унапређења такси делатности на територији Града, ова Одлука је увела и новине као што су, полагање испита за такси возаче и обавезу такси превозника да ову делатност обављају возилима која морају да задовољавају EURO 3 норму, односно од 01.01.2012.године, EURO 4, а све у циљу подизања нивоа квалитета услуге такси превоза у транспортном систему.

Послови регулисања саобраћајних токова усмерени су ка ангажовању на пољу израде квалитетних пројеката хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, праћења транзитног саобраћаја, организације и управљања тзв. “Плаве зоне”, као и на проналажењу и имплементацији савремених система и уређаја за управљање и регулисање саобраћајних токова.

У складу са новим Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“ број 26/2010) реализована је замена старих саобраћајних знакова са знаковима III  генерације у централној зони („Плава зона“), на најважнијим градским саобраћајницама и у зонама школа. Саобраћајни знакови III генерације, односно знакови са материјалом класе III, имају врло висока ретрорефлектујућа својства и омогућавају боље уочавање, поготово у ноћним условима. Укупан број постављених саобраћајних знакова са материјалом класе III је 1084, а у плану је даља замена саобраћајних знакова са слабијим квалитетом материјала и опремање саобраћајница саобраћајним знаковима материјалом  класе III.

Урађена је и анализа оправданости изградње паркинг гаража са предлогом најадекватнијих типова гаража за изградњу на располозивим локацијама. Поред ових пројеката урађена је и анализа рада ЈКП “Паркинг сервис”, која приказује реалну слику пословања овог предузећа и отвара даља питања тарифног система, начина организације и функционисања стационарног саобраћаја на територији Града Ниша.

Између осталог, Одсек за саобраћај прати рад и врши надзор над радом ЈП Дирекција за изградњу града, ЈКП „Паркинг сервис“, као и новооснованог ЈКП Дирекција за јавни превоз.

Поред текућих послова и пројеката, Одсек има константну сарадњу са институцијама које се баве истраживањима  саобраћајних  и транспортних  система  (Саобраћајни факултет у Београду, Факултетом техничких наука у Новом Саду  и др.).

Контакт

Мр Вељко Радичевић, дипл.саоб.инж
Шеф Одсека

Е-пошта: rveljko@gu.ni.rs
Тел: +381 18 504 537
Факс: +381 18 296 066
Факс: +381 18 296 067

Линк