Odsek za pravne i ekonomsko–finansijske poslove

image_pdfimage_print

Odsek za pravne i ekonomsko-finansijske poslove Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj obavlja sledeće poslove:

  • realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja, Programa uređivanja građevisnkog zemljišta i izgradnje i ostalih odobrenih aproprijacija korisnicima budžeta u skladu sa odlukom o budžetu Grada Niša za tekuću godinu i Uputstvom o radu trezora Grada Niša,
  • pripremanje planova izvršenja budžeta za korisnike koje prati,
  • obrada zahteva korisnika budžetskih sredstava i drugi poslovi finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.
  • izrada nacrta normativnih akata iz nadležnosti Skupštine Grada, Gradskog veća, gradonečalnika i Uprave,
  • izrada predloga ugovora za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti,
  • vršenje nadzora i kontrole osnivačkih prava nad radom javnih preduzeća i preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti i to: JP Direkcija za izgradnju Grada Niša, JKP “Naisus” Niš, JKP “Gradska toplana” Niš, JKP “Mediana” Niš, JKP “Tržnica” Niš, JKP “Objedinjena naplata” Niš, JKP “Parking servis” Niš, JP “Aerodrom” Niš,
  • prvostepeni upravni postupak u predmetima iz nadležnosti Uprave, ostvarivanje saradnje sa srodnim upravama u cilju unapređenja delatnosti iz nadležnosti Uprave

Kontakt:

Snežana Milosavljević, dipl. pravnik
Šef Odseka

E-pošta: milsnezana@gu.ni.rs
Tel: +381 18 504 539
Faks: +381 18 296 066
Faks: +381 18 296 067


Linkovi: