Одсек за модернизацију комуналних услуга

image_pdfimage_print

О нама

Одсек за модернизацију комуналних услуга је новоформирана (2009. година) организациона јединица унутар Управе за комуналне делатнпости, енергетику и саобраћај.

У Одсеку се врше послови везани за праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности, реализација пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре.

Тренутно на пословима у оквиру овог Одсека упослена су 2 радника.

Текући послови

Приоритети у текућим пословима овог Одсека су:

 1. Праћење рада и функционисања ЈП и ЈКП, над којима Управа врши надзор и контролу, и спровођење мера, у сарадњи са руководствима предузећа, за ефикаснији рад и модернизацију комуналних делатности,
 2. Израда анализа оперативног и финансијског пословања предузећа,
 3. Израда пројеката техничког опремања и модернизације рада предузећа (Пред-студије оправданости пројеката),
 4. Разрада и спровођење мера рационализације и штедње у предузећима,
 5. Разрада оптимизованих систематизација радних места предузећа,
 6. Разрада модела инвестиција по пројектима предузећа,
 7. Разрада модела реорганизације ЈП и ЈКП,
 8. Сарадња са домаћим и страним владиним и невладиним организацијама које у Србији воде саветодавне и инвестиционе пројекте комуналних делатности.

Пројекти

У току је израда и спровођење следећих пројеката:

 1. Формирање ЈКП “Горица” (издвајање из ЈКП “Медиана”),
 2. Фискализација рада ЈКП “Тржница” – увођење јединственог софтвера за наплату, контролуи обраду финансијских података предузећа,
 3. Пројекат опремања ЈКП “Обједињена наплата” преносивим рачунарима и повезивање ујединствену мрежу – увођење наплате у месним заједницама и градским општинама,
 4. Подршка у изради тендерске докуементације за потребе јавне набавке за избор понуђачаза санацију депоније (сметлишта) “Бубањ”,
 5. Пројекат регионалног управљања отпадом (сарадња са општинама у региону које бичиниле јединствени регион за управљање отпадом),
 6. Пројекат сарадње са USAID-ом: финансирање израде “Регионалог стратешког плана управљања отпадом за нишки регион”,
 7. Подршка пројекту ЈКП “Медиана”: модернизације возила и опреме за сакупљање и транспорт комуналног, индустријског и опасног отпада, као предуслов за имплементацију интегрисаног система управљања комуналним отпадом,
 8. Разрада модела ППП ЈКП “Медиана” са стратешким партнером: изградња нове регионалне санитарне депоније и фабрике за прераду отпада са преузимањем осталих делатности предузећа и инвестиционим улагањима,
 9. Пројекат Формирања еколошке зоне, стимулисањем грађана на еколошко грејање и одвајање отпада, поделом пластичних канти запремине 120 литара за првих 2500 прикључених домаћинстава на гасовод (финансирано од Фонда за заштиту животне средине),
 10. Пројекат смањења дивљих депонија на фреквентнијим локацијама у Граду, заменом уличних корпи за отпатке (финансирано од Фонда за заштиту животне средине),
 11. Пројекат експертске помоћи немачке Владе кроз CIM пројекат.

Контакт

Тел: +381 18 504 533
Факс: +381 18 296 066
Факс: +381 18 296 067

Линкови

 • Министарство заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије: www.ekoplan.gov.rs
 • Фонд за заштиту животне средине, Република Србија: www.sepf.gov.rs
 • GTZ, Пројекат “Модернизација комуналних услуга” у Србији: www.mku.rs
 • ЈКП “Медиана” Ниш: www.jkpmediana.rs
 • ЈКП “Naissus” Ниш: www.jkpnaissus.co.rs
 • ЈКП “Тржница” Ниш: www.trznicanis.rs