Одсек за комуналне послове и послове управљања отпадом

image_pdfimage_print

О нама

Одсек за комуналне послове у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај формиран је за обављање послова из области комуналних делатности и то: праћење комплетне реализације послова у области одржавања комуналне инфраструктуре, обављање послова у области путева, послова који се односе на периодично одржавање путева и саобраћајница, послова праћења рада зимске службе, обављање послова праћења одржавања јавне хигијене, послова израде решења о раскопавању јавних површина, послова обележавања назива улица, тргова и делова насеља и обавештавање органа, организација, јавних предузећа, установа и грађана о промени назива или именовању улица, тргова и делова насеља на територији Града, као и првостепени управни поступак у области комуналних делатности.

У сарадњи са Одсеком за правне послове и сарадњи са другим Управама, Одсек за комуналне послове израдио је и учествовао у изради више аката и одлука важних за ефикасно остваривање права и интереса грађана и функционисање органа града.

Одсек, на захтев подносиоца, обрађује, оверава и прослеђује техничку документацију периодичног одржавања општинских путева и улица у складу са Законом о јавним путевима, утврђује услове и даје сагласност приликом раскопавања јавних површина ради прикључења објеката на комуналну инфраструктуру, издаје решења за ексхумације, учествује у раду Комисије за називе улица и обавештава о новонасталим променама, учествује у раду Комисије за одређивање локације, врсте и типа посуда за смеће и издаје решења правним и физичким лицима о одређивању локације, врсте и типа посуда за смеће.

Одсек има сталну сарадњу са свим релевантним институцијама везаним за обављање и реализацију послова из области комуналних делатности.

Одсек за енергетику врши послове који се односе на спровођење основних начела енергетске политике, дефинише стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу, прописује услова и начин снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и спроводи тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије, као и друге послове из области енергетике.

Текући послови

 • Овера техничке документације периодичног одржавања општинских путева и улица – Израда решења о локацији, врсти и типу посуда за смеће,
 • Израда решења о rаскопавању јавних површина,
 • Израда решења о ексхумацији,
 • Обавештавање органа, организација, јавних предузећа, установа и грађана о промени или именовању улица на територији града
 • Праћење и спровођење означавања назива улица, тргова и делова насељених места,
 • Праћење и спровођење поступка одржавања фонтана у периоду мировања и периоду експлоатације

Послови праћења јавне хигијенe:

 • На захтев странке, правног или физичког лица, а у складу са Одлуком о одржавању чистоће, Oдсек одређује тип, врсту и локацију посуде за смеће.

Послови праћења одржавања комуналне инфраструктуре и послови из области путева:

 • Овера техничке документације периодичног одржавања општинских путева и улица,
 • Праћење рада штаба зимске службе,
 • Обавештавање органа, организација, јавних предузећа, установа и грађања о промени или именовању улица на територији града Ниша,
 • Означавање назива улица, тргова и делова насељених места (израда и монтирање табли са називима улица),
 • Одржавање фонтана на подручју града Ниша.

Послови израде решења о раскопавању јавних површина:

 • На захтев странке, правног или физичког лица, а у складу са Одлуком о општим условима за уређење града, одсек издаје решење за раскопавање јавних површина ради прикључења објеката на комуналну инфраструктуру (прикључак на водоводну и канализациону мрежу, прикључак на топловодну мрежу, прикључак на електро-енергетски кабл, прикључак на телекомуникациону мрежу, прикључак на гасоводну мрежу).

Ексхумација:

 • На захтев странке, а у складу са Одлуком о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, одсек издаје решење за ексхумацију ради преношења посмртних остатака са једног на друго гробно место.

Документа

Контакт

Телефон: 018/504-536
Факс: 018/296-066
Факс: 018/296-067

Линкови