Nova organizacija Gradske uprave Grada Niša

Gradska uprava za organe grada i građanska stanja

Gradska uprava za finansije

Gradska uprava za građevinarstvo

Gradska uprava za imovinu i održivi razvoj

Gradska uprava za društvene delatnosti

Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove