Komisija za sprovođenje konkursa za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti boračko-invalidske zaštite