Slobodan Ranđelović

image_pdfimage_print

Slobodan Ranđelović

Gradski većnik

 

Rođen je 1970. godine u Nišu. Diplomirani je inženjer prehrambene tehnologije.

Od 1997. godine radio u privatnom preduzeću “Unijapak” Niš na poslovima prehrambenog tehnologa, rukovodioca proizvodnje i generalnog inženjera razvoja i kontrole kvaliteta sirovina i proizvoda. Od 2016 godine radi u ustanovi Studentski centar Niš najpre na poziciji šefa službe ishrane ,a od 2019. kao pomoćnik direktora za ishranu.

Učestvovao u brojnim projektima u oblasti bezbednosti hrane, kvaliteta i životne sredine i poseduje sledeće sertifikate, licence i zvanja:

Sertifikat za implementaciju sistema HACCP i standarda ISO 9001, od konsultanske kuće Qualitas Kragujevac :

Licencirani Menadžer kvaliteta i Menadžer zaštite životne sredine – licence izdate od strane Evropske agencije za kvalitet i Evropske agencije za zaštitu životne sredine;

Licencirani eksterni Auditor za standard ISO 9001:2015 sertifikacione kuće Quality Austria ;

Auditor za standarde u vezi hrane (HACCP i ISO 22000:2005 i FSCC22000) u sertifikacionoj kući Quality Austria ;

Završen kurs za Menadžera bezbednosti hrane po principima  ISO 22000 Standarda sa sertifikatom izdatim od Quality Austria ;

Završen kurs za Global GAP Standard sa praktičnim delom, sertifikat izdat od sertifikacione kuće LSQA iz Urugvaja za verziju 4, modul voće i povrće;

Završen kurs za Inspektora Global Gap standarda i mogućnost auditiranja za upugvajsku sertifikacionu kuću LSQA iz Montevidea za najnoviju verziju 5 standarda za module voće i povrće i kombinovani usevi (žitarice);

Pohađao edukaciju za nove verzije standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u organizaciji trenera iz sertifikacione kuće Quality Austria;

Završio obuku za Savetnika za hemikalije, potvrda izdata od Prirodno-Matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu;

Završio edukaciju za rukovodioce održanu u Gracu, u Austriji;

Završio kurs “Čistija Proizvodnja u agrobiznisu”, potvrda izdata od strane USAID-a.;

Član je Udruženja prehrambenih inženjera Srbije sa sedištem u Novom Sadu.

Registrovan je u bazi podataka konsultanata koji rade standardizaciju organizacija u  EBRD-u (Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj).

Oženjen je i otac dvoje dece.