Služba za informatičko – komunikacione tehnologije

image_pdfimage_print
Adresa: Niš, ul. Generala Trenijea br. 11a
Telefon: 018/ 504- 499
Faks: 018/ 504 – 500

Informator o radu Službe za informatičko – komunikacione tehnologije


Šef Službe za informatičko-komunikacione tehnologije je Igor Zdravković, diplomirani ekonomista, e-mail: igor.zdravkovic@gu.ni.rs, tel: 504-503

Pomoćnik Sektora za informatičko – komunikacione tehnologije: Milun Nedeljković, e-mail: Milun.Nedeljkovic@gu.ni.rs, tel: 504-501

Šef odseka za razvoj aplikacija – Željko Mrčić, e-mail: Zeljko.Mrcic@gu.ni.rs, tel: 504-618

Šef odseka za GIS, pozivni centar i upravljanje sadržajem – Mirjana Radić, e-mail: Mirjana.Radic@gu.ni.rs, tel: 504-507

Šef odseka za informatičko – komunikacionu infrastrukturu, Milan Radenković, e-mail: Milan.Radenkovic@gu.ni.rs, tel: 504-504

Šef odseka za korisničku podršku – Danijela Manić, e-mail: Danijela.Manic@gu.ni.rs, tel: 504-508

 

Služba za informatičko – komunikacione tehnologije obavlja sledeće poslove:

 • poslovi na projektovanju, apliciranju i održavanju informaciono-tehnološkog sistema i geografskog informacionog sistema za potrebe organa Grada;
 • poslovi na obučavanju korisnika za korišćenje informacionog sistema;
 • poslovi na obezbeđenju infrastrukturne podrške na uvođenju i podržavanju sadržaja Grada Niщa objavljenih na internetu;
 • poslovi na izradi softverske podrške za potrebe organa Grada;
 • poslovi na izradi i ažuriranju veb-stranice organa Grada;
 • poslovi na pružanju stručne pomoći organima Grada u uvođenju elektronske uprave i administrira uspostavljene sisteme;
 • poslovi održavanja servera i baze podataka;
 • poslovi za obezbeđenje zaštite i integriteta podataka;
 • poslovi na obezbeđenju nesmetane međusobne elektronske komunikacije organa Grada i njihovu komunikaciju sa građanima i drugim subjektima;
 • poslovi podrške radu korisničkih komunikacionih terminalnih uređaja (telefoni, faks uređaji i drugo);
 • poslovi na planiranju, razvoju, testiranju, implementaciji i redovnim funkcionisanju gradskog pozivnog centra;
 • poslovi na obezbeđivanju i drugih uslova za rad organa grada;
 • učešće u pripremi i realizaciji Odluke o budžetu Grada;
 • učešće u pripremi dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Službe.