Služba načelnika Gradske uprave

image_pdfimage_print

 

Adresa: Nikole Pašića br.24, Niš
Telefon: 018/505-511 i 064/833-0620
Faks: 018/505-512
E-mail adresa: SNGU.Info@gu.ni.rs

Informator Službe načelnika Gradske uprave


 

Šef Službe načelnika-MARIJA ŽIVKOVIĆ

Tel: 018/505-518

Faks: 018/505-515

e-mail: Marija.Zivkovic@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKI NADZOR I UNAPREĐENJE  RADA GRADSKE UPRAVE Rukovodilac:  MILJAN STEVANOVIĆ

Tel: 018/505-513

e-mail:

Šef odseka za praćenje i unapređenje rada Gradske uprave:

Tel: 018/505-518

e-mail:

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

RUKOVODILAC SEKTORA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

IVANA PETROVIĆ

tel 505-518

e-mail: Ivana.Petrovic@gu.ni.rs

 

Šef Odseka: Vesna Stojković

Tel: 018/505-520

e-mail: Vesna.Stojkovic@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA ORGANIZACIJU I KOORDINACIJU RADA GRADSKE UPRAVE, POSLOVE PROTOKOLA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Šef odseka poslove protokola i odnosa sa javnošću: Svetlana Kitić

Tel: 018/504 518

e-mail: Svetlana.Kitić@gu.ni.rs

 

SEKTOR ZA RADNE ODNOSE

Rukovodilac Dragana Stojanović

Tel: 018/504-484

e-mail: Dragana.Stojanovic@gu.ni.rs