Sekretarijat za primarnu zdravstvenu zaštitu

image_pdfimage_print
Adresa: Obrenovićeva bb, TPC Kalča, I sprat, lamela D, lokal 116
Telefon: 018/299-210
Faks: 018/299-211
Sekretar: Đurica Spasić,

e-mail: djurica.spasic@gu.ni.rs

018/505-672

Pomoćnik sekretara za sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu zaštitu: Miljan Petrović, telefon: 018/505-674, e-mail: pmiljan@gu.ni.rs
Šef odseka za primarnu zdravstvenu zaštitu: Valentina Petrović, telefon 018/505-672 a e-mail : valentina.petrovic@gu.ni.rs
Koordinator grupe za poslove računovotstveno-finansijske pripreme: Mirjana Tanasković, telefon: 018/505-671, e-mail: tmirjana@gu.ni.rs
Savetnik za zaštitu prava pacijenata  018/505-674, mob. 064/8330643

savetnik.pacijenta@gu.ni.rs

 

Opis poslova: U Sekretarijatu za primarnu zdravstvenu zaštitu obavljaju se sledeći poslovi: priprema za zaključivanje ugovora i zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama; priprema akata za odobravanje sredstava za investiciono održavanje zdravstvenih ustanova primarnog nivoa i nabavku opreme; priprema obrazaca za plaćanje i dostava istih nadležnoj upravi; praćenje realizacije i namenskog korišćenja prenetih sredstava; koordinacija između ustanova primarne zdravstvene zaštite i nadležnih organa Grada; praćenje i obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe rada Saveta za zdravlje Grada Niša; saradnja sa nadležnim Ministarstvom; izrada analiza, izveštaja i informacija iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.

Opis kontakt osobe: Marija Mihajlović-Poslovi saradnje i sprovođenja zdravstvene zaštite, telefon: 018/299-210, e-mail: mihmarija@gu.ni.rs