Sekretarijat za obrazovanje

Adresa: Niš, ul. Vožda Karađorđa broj 16
                       Telefon: 018/504-523
                             Faks: 018/504-524

 


Informator o radu Sekretarijata za obrazovanje


 

Osobe za kontakt u Sekretarijatu:

 Sekretar

Snežana Grozdanović

Telefon: 018/504-523; Faks: 018/504-524;

e-mail: Snezana.Grozdanovic@gu.ni.rs

Rukovodilac Sektora za pravne, opšte i poslove razvoja

Bojana Stanković

Telefon: 018/504-526; Faks: 018/504-524;

e-mail: Bojana.Stankovic@gu.ni.rs

Rukovodilac  sektora za finansijske poslove u oblasti vaspitanja i obrazovanja
Jelica Velaja

Telefon: 018/504-526; Faks: 018/504-524;

e-mail: Jelica.Velaja@gu.ni.rs

Šef odseka za finansijske poslove za oblast vaspitanja i obrazovanja
Svetlana Stojković

Telefon: 018/504-634; Faks: 018/504-524;

e-mail: Svetlana.Stojkovic@gu.ni.rs

Tehnički sekretar

Marina Petrović

Telefon: 018/504-523; Faks: 018-504-524;

e-mail: Marina.Petrovic@gu.ni.rs

 

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE