Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove

image_pdfimage_print
Adresa: ul. Nikole Pašića, 24, 18000 Niš
Telefon: 018/504-444
Faks: 018/504-443

Sekretar:

 

Anđelija Stamenković, diplomirana pravnica

e-mail: Andjelija.Stamenkovic@gu.ni.rs


Informator o radu sekretarijata za imovinsko – pravne poslove


SPISAK BROJEVA TELEFONA SEKRETARIJATA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Lice zaduženo za prijem informacija elektronskim putem: Milijana Mitrović, e-mail Milijana.Mitrovic@gu.ni.rs tel. 018/504-444.


 Tabela poslovnog prostora 12.03.2020. godine


Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Niša, nalazi se u službenoj zgradi Gradske uprave Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24.

Sekretar sekretarijata je Anđelija Stamenković, diplomirani pravnik, telefon 018-504-444.

            Rukovodioci sektora Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove su: 

           – Maja Ilić, diplomirani pravnik, rukovodilac Sektora za poslove eksproprijacije, administrativni prenos, konverziju građevinskog zemljišta, poslove procene zemljišta i geodetske poslove, telefon 018/504-561, e-mail Maja.Ilic@gu.ni.rs

           – Marlena Čuljković, diplomirani pravnik, rukovodilac Sektora za poslove upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, ekonomske poslove i poslove preuzimanja i privremenog čuvanja stvari u državnoj svojini, tel.018/504-442,

e-mail Marlena.Culjkovic@gu.ni.rs

-Ljiljana Krstić, diplomirani pravnik, rukovodilac Sektora za poslovni

prostor i stambene poslove, telefon 018/504-696, e-mail Ljiljana.Krstic@gu.ni.rs

  • Lice zaduženo za prijem informacija elektronskim putem: Milijana Mitrović, e-mail Milijana.Mitrovic@gu.ni.rs tel. 018/504-444.
  • Lice zaduženo za pristup informacijama od javnog značaja je Maja Ilić -telefon 018/504-561, e-mail Ilic@gu.ni.rs

RADNO VREME

Radno vreme Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove je od 7,30-15,30 časova.

Subotom, nedeljom i u dane državnih praznika Sekretarijat ne radi.

 ORGANIZACINA STRUKTURA

 Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Niša, se sastoji od 3 organizacione oblasti – sektora i 6 odseka i to:

  1. Sektor za poslove eksproprijacije, administrativni prenos, konverziju građevinskog zemljišta, poslove procene zemljišta i geodetske poslove, u okviru koga postoje sledeći odseci:

A)  Odsek za poslove eksproprijacije, administrativnog prenosa i konverziju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Niša

Odsekom rukovodi šef Odseka, Svetlana Petković, dipl.pravnik, telefon        504-641.

B) Odsek za poslove procene zemljišta i geodetske poslove

Odsekom rukovodi šef odseka Snežana Stefanović, diplomirani inženjer građevine, tel. 504-447.

  1. 2. Sektor za poslove upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, ekonomske poslove i poslove preuzimanja i privremenog čuvanja stvari u državnoj svojini, u okviru koga postoje sledeći odseci:

A) Odsek za poslove upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša

Odsekom rukovodi šef Odseka Nikolina Rajković, diplomirani pravnik, telefon 504- 642.

B) Odsek za ekonomske poslove iz oblasti rada Sekretarijata i poslove preuzimanja i privremenog čuvanja stvari u državnoj svojini 

          Odsekom rukovodi šef Odseka Vojkan Đorđević, ekonomista, tel.504-495.

 

  1. Sektor za poslovni prostor i stambene poslove, u okviru koga postoje sledeći odseci:

A) Odsek za poslovni prostor

Odsekom rukovodi šef Odseka Jelena Lilić, diplomirani pravnik, telefon  504-550.

 B) Odsek za stambene poslove

Odsekom rukovodi šef Odseka Marina Jovanović, diplomirani pravnik, telefon  504-697.