Pomoćnici Gradonačelnika

image_pdfimage_print

Vladislava Ivković

Pomoćnica gradonačelnice

Rođena je 06.04.1968. godine u Nišu. Završila je Gimnaziju „Bora Stanković“ u Nišu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Od 1994. godine radi u Gradskoj upravi Grada Niša.

U Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti Gradske uprave Grada Niša radila je kao samostalni stručni saradnik za nadzor nad radom preduzeća u oblasti komunalnih delatnosti  i na ekonomsko –finansijskim  poslovima praćenja realizacije budžeta Grada.

Od 2005. godine do 2011. godine  u Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Niša bila je pomoćnik načelnika uprave.

Od 2011. godine bila je  načelnik Uprave za komunalne delatnosti,  energetiku i saobraćaj. Sekretar Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Niša je od 2017. godine.

Član je više radnih grupa za realizaciju kapitalnih projekata na nivou grada: Jedinice za implementaciju projekta „Sakupljanje i prerada otpadnih voda u Gradu Nišu“, Koordinacionog tela za uspostavljanje Geografsko-informacionog sistema (GIS) Grada Niša, gradskog tima za certifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi.

Učesnik je više projekata u okviru  programa Exchange,  kao i projekta „Unapređenja transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“ koji se realizuje na osnovu sporazuma Stalne konferencija gradova i opština i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Bila je član Odbora za komunalne delatnosti i energetiku Stalne konferencija gradova i opština.

Učesnik je brojnih konferencija i stručnih skupova u oblasti komunalnih delatnosti, saobraćaja, energetike i zaštite životne sredine.

Govori engleski jezik.

Udata je i ima sina.

 

Sanja Stajić

Pomoćnica gradonačelnice

 

Rođena je 07.06.1977. godine u Nišu sa prebivalištem u Sečanici.

Na niškom Medicinskom fakultetu diplomirala je 2004.godine.

Specijalizant je ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Od 2011. godine zaposlena je u Domu zdravlja u Merošini.

Radila je u Službi zdravstvene zaštite odraslih i bila načelnica te zdravstvene službe u merošinskoj zdravstvenoj ustanovi.

Obavljala je dužnosti predsednice opštine Merošina, zamenika predsednika Skupštine opštine Merošina i  predsednice Skupštine opštine Merošina.

Od 9. avgusta 2019.godine, kada su u Merošini uvedene privremene mere,  do izbora novog rukovodstva 2. septembra 2020. godine,  nalazila se na čelu privremenog organa  opštine Merošina.

Udata je i majka dvoje dece.