Pomoćnici Gradonačelnika

image_pdfimage_print

Vladislava Ivković

Pomoćnica gradonačelnice

Rođena je 06.04.1968. godine u Nišu. Završila je Gimnaziju „Bora Stanković“ u Nišu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Od 1994. godine radi u Gradskoj upravi Grada Niša.

U Sekretarijatu za urbanizam i komunalne delatnosti Gradske uprave Grada Niša radila je kao samostalni stručni saradnik za nadzor nad radom preduzeća u oblasti komunalnih delatnosti  i na ekonomsko –finansijskim  poslovima praćenja realizacije budžeta Grada.

Od 2005. godine do 2011. godine  u Upravi za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Niša bila je pomoćnik načelnika uprave.

Od 2011. godine bila je  načelnik Uprave za komunalne delatnosti,  energetiku i saobraćaj. Sekretar Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Niša je od 2017. godine.

Član je više radnih grupa za realizaciju kapitalnih projekata na nivou grada: Jedinice za implementaciju projekta „Sakupljanje i prerada otpadnih voda u Gradu Nišu“, Koordinacionog tela za uspostavljanje Geografsko-informacionog sistema (GIS) Grada Niša, gradskog tima za certifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi.

Učesnik je više projekata u okviru  programa Exchange,  kao i projekta „Unapređenja transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“ koji se realizuje na osnovu sporazuma Stalne konferencija gradova i opština i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

Bila je član Odbora za komunalne delatnosti i energetiku Stalne konferencija gradova i opština.

Učesnik je brojnih konferencija i stručnih skupova u oblasti komunalnih delatnosti, saobraćaja, energetike i zaštite životne sredine.

Govori engleski jezik.

Udata je i ima sina.

 

Sanja Stajić

Pomoćnica gradonačelnice

 

Rođena je 07.06.1977. godine u Nišu sa prebivalištem u Sečanici.

Na niškom Medicinskom fakultetu diplomirala je 2004.godine.

Specijalizant je ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Od 2011. godine zaposlena je u Domu zdravlja u Merošini.

Radila je u Službi zdravstvene zaštite odraslih i bila načelnica te zdravstvene službe u merošinskoj zdravstvenoj ustanovi.

Obavljala je dužnosti predsednice opštine Merošina, zamenika predsednika Skupštine opštine Merošina i  predsednice Skupštine opštine Merošina.

Od 9. avgusta 2019.godine, kada su u Merošini uvedene privremene mere,  do izbora novog rukovodstva 2. septembra 2020. godine,  nalazila se na čelu privremenog organa  opštine Merošina.

Udata je i majka dvoje dece.

 

Pomoćnica gradonačelnice Jovana Mitić

Završila je Ekonomsku školu u Nišu, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu i položila je pravosudni ispit.

Radno iskustvo sticala je u advokaturi i Nišavskom upravnom okrugu kao savetnik za opšte poslove i na mestu šefa stručne službe Nišavskog upravnog okruga.

Poseduje licencu Ministarstva pravde za mirno rešavanje sporova.

Govori engleski i nemački jezik.

Poseduje sertifikate o učešću na više seminara o radu međunarodnih institucija i njihovih organa.

Bila je član pobedničkog tima na petom Regionalnom Moot Sourt takmičenju u simulaciji rada Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Pomoćnica je gradonačelnice Niša za međunarodnu saradnju i projekte EU.

Udata je, majka jednog deteta.

 

Pomoćnica Marina Živulović

Završila je Građevinsko-tehničku školu „Neimar“ u Nišu i diplomirala na Građevinskom  fakultetu  Univerziteta u Niša 1982. godine.

Položila je  stručni ispit za projektante i radnike koji neposredno rukovode građenjem objekta 1986. godine, a 2007.  godine stručni ispit za rad  u organima državne uprave.

Profesionalno iskustvo sticala je prvo na pozicijama građevinskog inspektora,  zatim na rukovodećim mestima u Upravi za imovinu i inspekcijske poslove Grada Niša, Odseku građevinske inspekcije gde je bila angažovana od 1985. godine.

Na čelu Sekretarijata za inspekijske poslove Grada Niša bila je 2020. godine.

Januara 2021. postavljena je  za v.d. načelnice Gradske uprave za građevinarstvo Grada Niša.

Septembra 2021. imenovana je za pomoćnicu gradonačelnice Niša.

Autor je više stručnih radova iz oblasti izvođenja građevinskih radova.