Energetski menadžer Grada Niša

image_pdfimage_print


Bojan Gajić

Rođen je u Nišu 1972. godine. Završio je Gimnaziju „Bora Stanković“, diplomirao na  Mašinskom fakultetu u Nišu, smer procesno mašinstvo, najvišom ocenom.

Energetski menadžer grada Niša je od 13.06.2019. godine.

Bio je energetski menadžer opštine Knjaževac, šef Odseka za komunalne poslove i energetiku u Sekretarijatu za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Gradske uprave u Nišu.

Bio je tehnički direktor komapnije „Metaloprerada“ Niš i saradnik u grupi za izdavanje sertifikata iz oblasti zaštite na radu MIN Instituta za zaštitu na radu.

Poseduje licencu energetskog menadžera u oblasti opštinskog energetskog menadžera kao i mnogobrojne sertifikate: Sertifikat za trenera za ugovaranje energetskih učinaka (ESCO) – Nemačka tehnička pomoć za međunarodnu saradnju, Bratislava, 2016. godine; Sertifikat o obuci o javnim politikama EU – Pravni fakultet Niš, 2015. godine; Sertifikat o učešću u Projektu primene metodologije participativnog bek kastinga „Ka održivijem grejanju i hlađenju u Nišu, Srbija“ – KTH – Royal Institute of Technology, Stokholm, Švedska, 2015. godine; Sertifikat o učešću na kursu „Održivi indikatori za lokalne samouprave“, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, 2014. godine; IMAGINE seminar “Na putu ka skoro nultim energetskim gradovima“, Bugarska, 2014. godine; Sertifikat o učešću na treningu „Implementacija mera energetske efikasnosti“ – Švajcarska organizacija za razvoj i saradnju, Niš, 2013. godine. Učesnik je i drugih treninga i obuka u zemlji i inostranstvi uz oblasti energetske efikasnosti, energetske razvojne politike EU, pripreme energetstskog bilansa i pripreme projekata energetske efikasnosti na lokalnom nivuo, lokalnog održivog razvoja i drugo.

Autor je više stručnih radova iz oblasti energetske efikasnosti objavnjenih u renomiranim publikacijama.

Govori engleski jezik, piše i čita na francuskom i nemačkom jeziku.

Oženjen je, otac dvoje dece.

 

Adresa: Voždova 24, SRB-18000 Niš
Tel: +381 18 504 729
Mob: +381 64 833 06 53
+381 65 64 77 640

E-mail: gbojan@gu.ni.rs

 


DOKUMENTI:


Grad Niš je uspostavio ovu instituciju 2017. godine Rešenjem o imenovanju Energetskog menadžera Grada Niša (Službeni list grada Niša” br.57/2017 od 09.06.2017.godine).

Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije, član 19.stav1. energetski menadžer je fizičko lice imenovano od strane obveznika sistema energetskog menadžmenta, koje ima obavezu da:

        prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije obveznika sistema,

–        priprema Program i Plan energetske efikasnosti koje grad Niš donosi, a prema Zakonu o  efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“ broj 25/13), čl. 6. stav 1. tačka 4) i 5),

–        predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji,

–        stara se o pripremi godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije, a prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“ broj 25/13), član 18. Stav1. i

–        preduzima druge aktivnosti i mere propisane zakonom.

Pored zakonom propisanih obaveza Energetski menadžer ima obaveze:

 • uspostavljanja i unapređenja sistema upravljanja energijom – Energetski menadžment ;
 • stvaranja regulatornih i podsticajnih uslova za racionalnu upotrebu energije i energenata i povećanje energetske efikasnosti u Javnom sektoru;
 • stara se o izradi i praćenju realizacije programa i plana energetske efikasnosti;
 • analizira prikupljene podatke o potrošnji energije i izrađuje godišnji izveštaj;
 • priprema i dostavlja Ministarstvu rudarstva i energetike godišnji izveštaj o potrošnji primarne energije i ostvarivanju ciljeva uštede energije u Javnom sektoru;
 • uspostavlja informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM) za organizovano upravljanje energijom, prikupljanje i analiza podataka o potrošnji i načinu korišćenja energije obveznika sistema;
 • predlaže i prati realizaciju projekata EE i mera za racionalnu upotrebu energije i povećanje energetske efikasnosti u Javnom sektoru;
 • organizuje aktivnosti na jačanju svesti o efikasnom korišćenju energije u Javnom i civilnom sektoru, realizovanjem promotivnih i edukativnih aktivnosti iz oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • priprema aktivnosti u vezi sa radom Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti;
 • sarađuje i razmenjuje iskustava na uspostavljanju organizovanog sistema upravljanja energijom sa drugim opštinama i gradovima iz zemlje i inostranstva, sa naučnim institucijama i Javnim preduzećima;
 • učestvuje u poslovima planiranja i razvoja energetike na teritoriji Grada;
 • permanentnog stručnog usavršavanja.