Građevinska inspekcija grada Niša

Godišnji izveštaj o radu građevinske inspekcije za 2019. godinu


Izveštaj o radu građevinske inspekcije Grada Niša za 2019. godinu


Godišnji plan građevinske inspekcije Grada Niša za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o radu građevinske inspekcije za 2017. godinu


Godišnji Plan rada za 2017.g.


01 kontrolna lista 1

02 kontrolna lista 2 član 145.

03 kontrolna lista 3 TEMELJI

04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE

05 kontrolna lista 5 UPOTREBNA DOZVOLA