EU Region EVROBALKAN

image_pdfimage_print

Grad Niš

Grad Sofija

Grad Skoplje


2010

Mart:

  • Gradonačelnici Niša, Sofije i Skoplja, Miloš Simonović, Jordanka Fondakova i Koce Trajanovski sastali su se u Sofiji povodom intenziviranja prekogranične saradnje i aktivnosti u okviru projekta Evroregion. Zvanična Sofija saopštila je da će predstavnici Bugarske, zemlje članice Evropske unije, u Briselu predstaviti projekat Evroregion, ali i zatražiti pronalaženje mogućnosti za finansiranje aktivnosti u okviru projekta iz evropskih fondova. Na sastanku u Sofiji dogovoreno je formiranje nacionalnih timova koji će raditi na izradi projektnih aktivnosti. Jedna od tema razgovora bila je i izrada projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture i izrade urbanističkih planova.

2003

Uz stručnu podršku Saveta Evrope izrađen je Statut kao jedinstveni pravni okvir za operativno funkcionisanje ove Asocijacije gradova i opština, čime je definisana struktura same asocijacije kao i oblici saradnje kako unutar samog EU Regiona, tako i sa ostalim međunarodnim institucijama. Ovaj Statut potpisan je u Sofiji septembra 2003. godine čime je zvanično ustanovljen EU Region EVROBALKAN.

EU Region “EvroBalkan” se sastoji od tri nacionalne Asocijacije – srpske, bugarske i makedonske, a ukupno je čini 66 gradova i opština. Grad Niš je bio prvi predsedavajući ovom Asocijacijom narednih dve godina, kao i sedište Nacionalne kancelarije kao administrativnog i logističkog centra EvroBalkana.

Komitet za građevinarstvo

Povodom drugog susreta Radne grupe za Regionalni ekonomski razvoj, januara 2003. godine, u okviru trougla Niš-Sofija-Skoplje, predstavnici kompanija: Beton (Skoplje), JNU Institut za zemljotresno inžinjerstvo i inžinjersku seizmologiju Univerziteta Sv. Kiril i Metodije (Skoplje), Glavbolgarstroj (Sofija) i GIP Morava (Krušce, Niš), susreli su se u Nišu kako bi dogovorili mogućnosti bliže saradnje na poljima građevinarstva u okviru prekograničnog regiona.

Gore pomenute strane složile su se u vezi potrebe za izradom Regionalne strategije za razvoj Građevinarstva u susednim pograničnim regionima Jugoslavije, Bugarske i Makedonije, o otrebi za trenutnim rekonstruisanjem i preispitivanjem kapaciteta u građevinarstvu, kako bi se istima omogućilo funkcionisanje kako pod tržišnim uslovima tako i na širem regionalnom i ostalom svetskom tržištu, kao i o potrebi za zajedničkom konsultativnom organizacionom formom, koja bi omogućila zajedničku prezentaciju mogućnoti građevinarstva.
Takav komitet bi u potpunosti bio posvećen jačanju tržišne ekonomije u pograničnom regionu i imajući u vidu komparativne prednosti svakog od učesnika omnogućavanju jeftiniju cenu gradnje i u isto vreme doprinosiće stvaranju boljeg okruženja za preduzetništvo, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i poboljšanje uslova života.

2002

Institucionalizacija prekogranične saradnje
Godinu dana nakon prvog sastanka predstavnika gradova i opština ovog regiona, oktobra 2002. godine u Skoplju je zvanično potpisan Protokol o formiranju međuopštinske i regionalne Asocijacije – EU region, kojim su se gradovi izjasnili da žele da nastave proces inteziviranja saradnje i obavezali se da se aktivno uključe i sami daju što veći doprinos celokupnom projektu.

Sa ciljem da Univerziteti Niša, Skoplja i Sofije udruže svoje potencijale i preuzmu glavnu ulogu u prekograničnoj obrazovnoj i naučnoj saradnji, potpisan je i Protokol o trilateralnoj saradnji Univerziteta između Univerziteta u Nišu, Univerziteta St. Kliment Ohridski u Sofiji i Univerziteta St. Ćirilo i Metodije u Skoplju. Potpisani Protokol podrazumeva buduću saradnju po priznatim evropskim standardima, istaknutim Bolonjskom deklaracijom, što će praktično značiti osnivanje Regionalnog akademskog centra i Komisije za harmonizaciju edukativnih programa.

“Ekonomski forum” – SOFIJA – SKOPLJE – NIŠ
Februara 2002. godine u Sofiji je organizovan Ekonomski forum Sofija – Skoplje – Niš, sa ciljem da se načini korak dalje u pravcu privredne saradnje, kroz otvaranje mogućnosti privrednim zajednicama da ostvare kontakti i da se predstave na jednom mestu. Sa jedne strane, ovaj Ekonomski forum je pružio priliku velikom broju malih, srednjih i velikih preduzeća iz pograničnih regiona sve tri zemlje, da predstave svoje delatnosti, razmene vredna iskustva iz svojih stručnih oblasti, kao i da pronađu nove načine za intenziviranu saradnju u okviru proširenog tržišta. Istovremeno, radni sastanci eksperata iz oblasti razvoja privatnog sektora, infrastrukture i uskog stručnog obrazovanja, bavili su se glavnim preprekama za protok ljudi, robe i usluga, dok je celokupni cilj ovih sastanaka bio početak izrade buduće zajedničke strategije za prevazilaženje barijera koje otežavaju prekograničnu privrednu saradnju, trgovinu i razvoj.

Komitet za čelik
Predstavnici Mašinske industrije Niš, preduzeća MAKSTIL iz Skoplja i najveće železare na Balkanu Kremikovci iz Sofije su se već na ovom Ekonomskom forumu složili da postoji potreba za razvijanjem regionalne strategije o čeličnoj industriji i metalurgijskom kompleksu u novom EU regionu. Zaključeno je da postoji potreba za urgentnim i neposrednim restruktuiranjem postojećih ustanova i kapaciteta čelične industrije i metalurgijskog kompleksa.

Sa namerom da se zajedno preorijentišu ka novim tržišnim uslovima poslovanja, da plasiraju zajedničke proizvode na regionalnom i širem tržištu, predstavnici ovih institucija odlučili su da formiraju Komitet za čelik. Sporazum je potpisan jula 2002. godine. Značajno je pomenuti da je, nakon godine dana ovakvog vida saradnje, ostvaren promet roba i usluga u vrednosti od 2 miliona dolara.

Radne grupe
U procesu formiranja prekogranične saradnje osnovane su Radne grupe, čiji je cilj iznalaženje zajedničkih rešenja u prioritetnim oblastima saradnje poput regionalnog ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, kulture, obrazovanja i medija.

Radne grupe predstavljaju mrežu eksperata u specifičnim oblastima kao savetodavna tela Evroregiona. One okupljaju predstavnike lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, predstavnike privrede, obrazovnih institucija iz celog regiona.

2001

Na inicijativu gradonačelnika Niša Gorana Ćirića, Skoplja Risto Penova i Sofije Stefana Sofianskog, ovaj dugoročni proces, aktivno podržan od strane “EASTWEST INSTITUTE”-a i Saveta Evrope, pokrenut je zvanično međunarodnom konferencijom, koja je održana u Nišu 17-19. septembra 2001. godine. Konferenciji, koja predstavlja prvi veći korak u procesu intenziviranja prekogranične saradnje u regionu, prisustvovalo je više od 80 gradonačelnika i predsednika opština, kao i predstavnika lokalnih i državnih vlasti, civilnog društva, univerziteta i privrednih zajednica iz sve tri države. Pored ostalog, pitanja zajedničkog regionalnog razvoja i razvoja privatnog sektora razmatrana su u radu zasebnih radnih grupa, koje su radile na postizanju konsenzusa oko zajedničkih potreba i interesa. U ovom smislu, intenziviranje privrednih prekograničnih aktivnosti je istaknuto od strane svih učesnika kao prioritet i stvar od vitalnog interesa za ceo region.