Elektronske Usluge

 


Virtuelni matičar

Propisi Grada Niša
Ozakonjenji objekti
Pregled ozakonjenih objekata

Portal Uprave za Javne Nabavke RS

Javne nabavke Grada Niša

Sednice Skupštine Grada Niša – Materijali:

Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja

Registar objedinjenih procedura

Registar objedinjenih procedura od 01.03.2015. god