1

Бука у животној средини

2018. година

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – мај


2017. година

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – септембар

Извештај о Континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – октобар

Извештај о континуираном дуготрајном мониторингу стања нивоа комуналне буке за месец – новембар